30. 11. 2020 Obvestila

1 % dohodnine lahko namenite tudi našemu društvu

Da bomo še naprej delovali v skladu z našim poslanstvom, nam lahko po novem namenite 1% dohodnine. 

V Društvu za razvoj humanistike tudi z vašo pomočjo po svojih močeh prispevamo k razvoju humanistike in njenim odličnim pridobitvam, še zlasti kritični in argumentativni analizi dogodkov, opozarjanju na ideologeme in stihijskost, ki spričo odsotnosti refleksije eksplicitno ali implicitno prevladujejo v ideoloških in idejnih sferah, hkrati pa dajemo možnost aktivnega angažmaja študentom oziroma zainteresirani širši javnosti.

Hvala za vašo podporo!

Oznake: