30. 11. 2012 Predavanje

»Protisistemski problem«

Avtor:

Predavanje iz ciklusa »Kompleksna družba v radikalni sredini« z naslovom »Protisistemski problem«: v Mariboru, v petek, 30. 11. 2012 ob 18h, v Pekarni (Upravna zgradba).

Predaval bo mag. Bojan Radej.

Več o ciklusu »Kompleksna družba v radikalni sredini«:
http://www.sdeval.si/Objave/Ciklus-predavanj-Kompleksna-druzba-v-radikalni-sredini.html

Vsebina, ki bo predstavljena, je bila objavljena v reviji Monitor ISH (2012), XIV/1, 29–53.

Pojav Gibanja 99% opozarja, da je treba družbeno dinamiko proučiti tudi s stališča sistematičnosti njenega izključevanja. Zato se vprašujemo podobno, kot se je že Landauer (1900), kako z izhodišč sistemske izključenosti večine ljudi zasnovati avtonomno protisistemsko skupnost. Gibanja imajo odpor do medsebojnega povezovanja v stalnejše strukture, zato nasproti sistemu niso zmožna nastopiti skupaj. Predlagamo rešitev: opustiti je treba idejo povezovanja na skupnem imenovalcu in iskati povezave med inverzno podobnimi gibanji. Gibanja se večinoma opredeljujejo radikalneje, kot res delujejo, ali obratno, zato so njihovi akcijsko-programski odtisi neuravnovešeni, dokler se ne povežejo. Takšna, presečna metoda povezovanja, ki je podana v okviru izhodišč teorije kompleksnosti, ima zanimive posledice in navaja k drugačnemu razumevanju razmerij med sistemskimi, protisistemskimi in razrednimi nasprotji.

Članek je na voljo tukaj: http://www.sdeval.si/Objave/Monitor-X2012.html

Avtor (Bojan Radej) v sodelovanju z dr. Mojco Golobič in dr. Mirno Macur, pripravlja za izid knjigo »Kompleksna družba v radikalni sredini« (Ljubljana, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta UL, november 2012).

Nekaj utrinkov s predavanja:

Foto: Aleksandra

Dogodek pripravlja Zavod Iskra v sodelovanju z AGD Gustaf in Zofijinimi ljubimci.

Oznake: