11. 3. 2008 Pogovor

Pet minut demokracije

Podoba Slovenije po letu 2004

Posnetek pogovora ob predstavitvi knjige: Pet minut demokracije – Podoba Slovenije po letu 2004, ki je potekal 11.3.2008.

Liberalna akademija je predstavila slovensko in angleško knjigo: Pet minut demokracije – Podoba Slovenije po letu 2004 (Five minutes of Democracy – The Image of Slovenia after 2004),

Svoje zapise je prispevalo 25 avtoric in avtorjev: mag. Mojca Drčar Murko, dr. Spomenka Hribar, dr. Jože Pirjevec, dr. Božo Repe, ddr. Rudi Rizman, dr. Niko Toš, dr. Darko Štrajn, dr. Bogomir Kovač, Katarina Kresal, dr. Jožef Kunič, Jelko Kacin, dr. Boris Vezjak, dr. Vlado Miheljak, Blaž Zgaga, dr. Marjan Šimenc, dr. Zdenko Kodelja, dr. Janez Kolenc, dr. Srečo Dragoš, dr. Dušan Plut, mag. Božidar Flajšman, dr. Boris Kryštufek, Majda Širca, dr. Roman Lavtar, dr. Bojan Potočnik in mag. Bećir Kečanović.

Uredniki: Mojca Drčar Murko, Božidar Flajšman, Darko Štrajn in Boris Vezjak

Več o knjigi na spletni strani Liberalne akademije www.libakademija-drustvo.si