13. 4. 2012 Predavanje

Mladinski upori v Parizu in Londonu

Avtor:

»Na mladih svet stoji!« Na čem pa stojijo mladi?

V petek, 13. april 2012 ob 19:00 v Grand Hotelu Primus (Ptuj)

Predava: Dr. Mirjana Ule

Mirjana Ule je redna profesorica za področje socialne psihologije in predstojnica Centra za socialno psihologijo na Fakulteti za družbene vede. Predava socialno in politično psihologijo, psihologijo komuniciranja, ekološko psihologijo. Raziskovalno se ukvarja s fenomeni socialne konstrukcije subjekta ter procesi individualizacije in stilizacije v visokomodernih družbah tveganj, analizami identitet in socialnih odnosov, psihologijo življenjskega poteka, mladinskimi in ženskimi študijami, študijami predsodkov in diskriminacije ter oblikovanjem marginalnih karier.