30. 3. 2005 Oddaja Zofijinih

Oddaja 30.3.2005

Avizo

Za današnjo oddajo smo pripravili posnetek predavanja filozofa Jana Princla z naslovom »Resnica (o) ljubezni«, ki smo ga Zofijini pripravili v prejšnjem tednu v Galeriji Media Nox. Želimo vam dober sprejem.

GLASBA: Minnie Riperton – Lovin You

Predavanje Jana Princla je ponudilo dedukcijo temeljnih obeležij ljubezni preko določitve pogojev njene znanstvene obravnave. Osnovni vprašanji, ki jima je Princl v predavanju sledil, sta sledeči: ali je sploh možno neko resnično vedenje o ljubezni oz. njen obči (eksoterični), znanstveni diskurz, ki pa se že vnaprej odreka svoji zgolj-hipotetični naravi? Drugo vprašanje, na katerega je odgovarjal, je o tem, kdo je kot nosilec oz. subjekt možnosti tega vedenja sploh kvalificiran?

V prvem delu predavanja je bilo prikazano, zakaj tako “sodobna znanost”, po drugi strani pa tudi neznanstvene diskurzivne forme (umetnost, izpovedi, itd.) že strukturno ne zmorejo dojeti ljubezni v njeni občosti in da je šele z odgovorom na obe zgornji vprašanji v njuni medsebojni povezavi podana možnost vsebinske določitve resnice ljubezni, ki je bila v svoji obči obliki predstavljena v drugem delu predavanja. V sklepnem delu je sledil dokaz, da, zakaj, in kako je znanost o ljubezni v obliki prikazanega resničnega vedenja o le-tej zmožna, še več, primorana stopiti v službo “romantike”.

Jan Princl je na Filozofski fakulteti v Ljubljani univerzitetno diplomirani filozof, ki je trenutno doktorski študent filozofije na isti fakulteti. V študijskem letu 2004/05 študira na Albert-Ludwigs Universitaet v Freiburgu, Nemčija. Glavne smeri raziskovanja pri njem so nemška klasična filozofija s poudarkom na Heglovi filozofiji, psihoanaliza, hermenevtika, etika, ontologija. V svoji doktorski nalogi raziskuje Heglovo pojmovanje teodiceje v navezavi z njegovo etično teorijo.

GLASBA: Julie London – Cray Me a River

Predavanje

GLASBA: Lucky Jim – You Stole My Heart Away

Predavanje

GLASBA: Bill Withers – Aint No Sunshine

Predavanje

GLASBA: Dusty Springfield – Just A Little Lovin

GLASBA: Ketty Lester – Love Letters

Predavanje

GLASBA: George Gershwin – So Wonderful

GLASBA: Nina Simone – My Baby Just Cares For Me

Predavanje

GLASBA: Paggy Lee – Fever

Iztekla se je še ena oddaja Zofijinih. Današnjo oddajo smo pripravili…