13. 4. 2014 Predavanje

…Kjer so korakali organizirani industrijski delavci, se danes vali od države pozabljena drhal. Mi…

Filmozofski večer: Obzornik 55 in Karl Marx med nami

Citat izvzet iz Filmskega obzornika 55, je naslavljal filmski večer, na katerem smo se ob projekciji filmov »Obzornik 55« in »Karl Marx med nami« v komentarjih Cirila Oberstarja in Andreja Špraha spraševali kako s podobo, njeno močjo in učinki agitirati in odpirati vprašanja razrednega boja danes. Skozi partikularne zgodbe in specifičnost obravnavanih tem, smo poskušali pokazati na določeno občost in univerzalnost, ki se vselej kaže v sferi kapitalističnega načina produkcije.

Andrej Šprah je filmski teoretik in pisatelj. Je član uredništva revije KINO! in predavatelj teorije filma na Akademiji za avdiovizualne umetnosti v Ljubljani.

Ciril Oberstar je magister filozofije in urednik za družbeno problematiko pri reviji Dialogi.

 Filmski obzornik 55

31min, 2013
Nika Autor, Marko Bratina, Ciril Oberstar in Jurij Meden
Produkcija: IRZU in KINO!

Filmski obzornik 55 je zlepek citatov, arhivskih posnetkov in posnetkov aktualnega dogajanja, prostorsko vezanega na skupno bivšo državo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, s poudarkom na mestu Maribor, tretjim največjim industrijskim središčem. Obravnavana vsebina odpira vprašanja, ki se vežejo na družbene in politične premike v 20. stoletju, ki so mestu določali ekonomsko, politično in družbeno dinamiko. Mesto okupacije, mesto industrializacije in deindustrializacije, mesto zaznamovano s propadom skupne države, vojna in kriza. Gre za obdobja, predstavljena skozi oči generacije, ki je odraščala na prelomu dveh sistemov.

Vir: http://obzorniska-fronta.si

Marko Bratina je filozof in prevajalec.
Nika Autor deluje na področju sodobnih praks umetnosti.

Karl Marx med nami

47min, Č/B, 2013
Jurij Meden
Produkcija: Društvo za širjenje filmske kulture KINO!

Akcijski agitprop ne pušča dvoma: živimo v družbi, katere temeljni projekt je potrebno šele realizirati. Stave so visoke, trgovcev z revolucionarno kramarijo na vsakem koraku mrgoli, garancij ni nobenih, toda pot preseganja obstoječega reda ni nikoli samotna in brez protislovij. Film v osmih dejanjih ne reši absolutno ničesar, toda ponovno enkrat odpre vsa tista vprašanja, brez katerih bi bila navigacija skozi severo-zahodni prehod radikalne družbene spremembe vedno zgolj nejasno hrepenenje. To pa ni opcija. (Andrej Pavlišič)

Jurij Meden je programski vodja Slovenske Kinoteke, eden od ustanoviteljev revije za film, politiko in poezijo KINO! in filmski ustvarjalec.