19. 9. 2016

Znanost in naravni jezik (2. del)

Spopad, ki se v Sloveniji ta čas bije o vprašanju jezika v znanosti in visokem šolstvu, v marsičem spominja na jezikovne boje v preteklosti. Angleščina je v sedanjosti svetovni jezik in tudi govorica gospostva, kakor je bila v času Čopa in Prešerna nemščina; o tem je tekla beseda v prejšnji številki Sobotne priloge. Pa tudi o začetkih moderne znanosti in filozofije, k čemur je sodila posebna jezikovna politika.

Danteju Alighieriju se ni posrečilo jezikovno poenotenje, pa tudi do politične združitve Italije ni prišlo. Kakšnega pol stoletja po njegovem spisu O ljudski zgovornosti (1303–1305) je začel zmagoviti pohod latinski humanizem.