21. 12. 2020

Nova številka Anthroposa

Avtor:

Anthropos, Letnik 52 (2020), Številka 3–4 (259–260), December 2020

Iz uvodnika:

S pričujočo številko zaključujemo že kar zavidljivo enainpetdeseto leto izhajanja časopisa Anthropos. Ta je bil davnega leta 1969, še v času nekdanje skupne države, zasnovan kot »časopis za sodelovanje humanističnih ved, za psihologijo in filozofijo« v prvi uredniški sestavi Ludvika Čarnija, dr. Bogomirja Peršiča in dr. Vojana Rusa.