22. 2. 2018

Komunistični manifest ob obletnici objave

Avtor:

21. februarja leta 1848 je bil v Londonu objavljen Komunistični manifest, ki sta ga spisala Karl Marx in Friedrich Engels. Manifest je v 20. stoletju postal eno izmed najširše poznanih besedil v družboslovju, njegov politični vpliv pa je legendaren. Marx in Engels sta v njem predstavila mnogo še danes izrazito zanimivih, izzivalnih, preroških, pretanjenih, pa tudi naivnih ali vsaj preveč enoznačnih socioloških tez, ki zadevajo zgodovino pred 19. stoletjem, tedanjo družbeno dinamiko in verjeten prihodnji družbeni razvoj. Poleg tega sta slikovito orisala namen in zahteve revolucionarnega komunističnega gibanja ter predstavila in ostro polemizirala z različnimi takrat vplivnimi socialističnimi doktrinami, ki so bile nagnjene k reformizmu.

Prvi del Manifesta smo razčlenili na 10 glavnih tez in jih v luči sodobnejših dognanj v družboslovju na kratko komentirali.