11. 9. 2004 Kotiček

O številu vernikov na Brezjah

Argumentacijski kotiček

Dr. Drago Ocvirk je nedavno tega o nekdanjem nadškofu zapisal tole: »Med številnimi podtikanji, da bi ga utišali, je bilo tudi to, da ljudje nočejo več na Brezje zaradi njegovih “političnih” pridig. Če bi bilo kaj na tem, bi letos morale množice preplaviti Brezje, pa se to ni zgodilo, obisk je bil menda za pol manjši kot takrat, ko je govoril on.«

Dr. Ocvirk pravilno kritizira odsotnost korelacije med obiskovalci in Rodetovimi nastopi. A se moti, saj svojo kritiko utemelji na argumentativni prevari. Povedati želi tole: »Kadar Rode politično pridiga na Brezjah, pride malo ljudi. Letos Rode tam ni (politično) pridigal. Torej ne bo prišlo malo ljudi.« Če to parafrazo formuliramo, ima takšno obliko: Če A, potem B. Ne A, zato ne B.

Sklepanje je očitno zmotno – prevari pravimo »zanikanje antecedensa«. Vzemimo drug primer: Če si filozof, potem se ti ljudje posmehujejo. A nisem filozof, zato se mi ne posmehujejo. Napaka je v tem: ni nujno, da si zasmehovan le, če si filozof. Ali pa: Če sem metropolit, potem kupim audi. A nisem metropolit, torej nisem kupil audi. No, seveda je veliko ljudi z audijem, ki niso metropoliti.