27. 3. 2023

Demokracija se ne dogaja samo na volitvah

Avtor:

»Stanje v družbi ne pade z neba, ampak je rezultat prizadevanj skupin ljudi. Nekatere od teh skupin imajo veliko moč, ker imajo veliko de­narja; druge črpajo svojo moč iz kakšnih znanj, spet drugi pridobijo moč s šte­vilčnostjo. Razmerje moči, ki se vzposta­vi med temi skupinami, ustvari stanje, ki ga potem imamo v družbi. Vse te sku­pine zasledujejo neke cilje in po navadi ti cilji niso zasledovanje skupnega dob­rega, ampak zasledovanje lastnega dobrega. Ljudje se ne zavedajo, da se de­mokracija ne dogaja samo na volitvah. In če se angažiraš samo na volitvah in se ne angažiraš tudi sicer, v javnem živ­ljenju in poskušaš vplivati na stvari v skupnosti, pač izvisiš in drugi prevla­dajo.«