8. 3. 2013 Posvet

Prikrite oblike diskriminacije žensk v znanosti – Uvod

3. posvet Komisije za ženske v znanosti

»Prikrite oblike diskriminacije žensk v znanosti«

Univerza v Mariboru (Maribor, Slovenija), 7. marec 2013

Mednarodni znanstveni sestanek o neenakostih v znanosti, ki ga organizirata Komisija za ženske v znanosti in Univerza v Mariboru

Pozdravni nagovori:

Karin Stana Kleinschek, prorektorica za znanstveno-raziskovalno dejavnost UM
Nataša Vaupotič, dekanja Fakultete za naravoslovje in matematiko UM

Plenarna predavanja:

Mirjana Ule: Prikrite oblike diskriminacije v znanosti
Rachelle Heller, Dušanka Janežič & Ivana Uršič: Položaj žensk v slovenski znanosti
Marina Tavčar: Znanstvenice na Univerzi v Mariboru – kje smo in kam gremo?
Maca Jogan: Od gospe asistent do gospe doktor in gospe profesor

Program posveta s povzetki  (PDF)