6. 5. 2010 Predavanje

Družbene določnice in iz njih izvedene družbene skupine I

V četrtek, 6. maj 2010 ob 19h v dvorani Gustaf (KC Pekarna, Maribor)

Predavatelj bo opredelil pojem “družbena določnica” (DD) in navedel vrste le-teh. V osnovi gre za različna (psiho-)socialna gibala oz. značilnosti človeka kot družbenega bitja, katerih nabor določa ‘družbeni profil’ konkretnega posameznika. Predstavljena bodo razmerja in hierarhija med posameznimi DD. S kombiniranjem in agregiranjem izbranih DD lahko izvedemo takšne in drugačne (abstrahirane) družbene skupine (DS). Izpostavljeno bo razmerje med tako izvedenimi DS in vsebino sorodnih pojmov, znanih iz vsakdanje govorice (levica-desnica, (neo)liberalci, (neo)fašisti, demokrati, katoliki, ateisti, Evropejci, Balkanci, Slovenci, tujci…).

Mentor/predavatelj: Jože Kos Grabar ml.

Avtorjevo delo in razmišljanja o zainteresiranem, pristranskem, včasih celo zavajajočem razlaganju raznolikih družbenih pojavov iz preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti si lahko ogledate oz. preberete na spletni strani avtorjevega mnogadeja “Osvobodilna misel”: http://kid.kibla.org/~om/

Učni material
Prezentacija (PDF)