8. 4. 2010 Predavanje

Pozabljena dediščina

Avtor:

V četrtek, 8. april 2010 ob 19h v dvorani Gustaf (KC Pekarna, Maribor)

Predmet študije je odnos različnih javnosti na področju Dravske regije do regionalne kulturne dediščine, ki ni sakralna ali novoveška.

Dve leti trajajoči neodvisni monitoring več lokacij materialne kulturne dediščine iz časa neolitika, pozne bronaste dobe, starejše in mlajše železne dobe, rimskega obdobja in srednjega veka v Štajerski regiji je pokazal na katastrofalno stanje večine le teh. Ne le, da so dediščinski zakladi večidel pozabljeni in prepuščeni naravnim silam, bolj problematično je dejstvo, da vanje pogosto posega posamičen interes. V nekaterih primerih uničenja je v ozadju strah pred »zapleti« s strokovnimi institucijami, v drugih kratkoročni in zgolj pridobitni interes. Zagotovo pa smo najpogosteje priča preprostemu nezavedanju posameznika o pomenu dediščinskega bogastva.

Da je odnos lahko povsem drugačen, kažejo številni vzgledi iz tujine. Zato je vpričo priprav na regionalni dogodek stoletja stanje na področju regionalne kulturne dediščine alarmantno. Medtem ko nekateri pompozno najavljajo otvoritev razstave reprodukcij grafik španskega (in predvsem) slikarja, motoristi nemoteno uničujejo prazgodovinske nasipe. Za nekatere je to še zmeraj abstrakten pojem, za kar je končno odgovorna družba, ki ga je vzgajala in izobraževala.

Viri:

– Monitoring lokacij materialne kulturne dediščine iz časa neolitika, pozne bronaste dobe, starejše in mlajše železne dobe ter srednjega veka (foto-material, intervjuji);
– Analiza pogostosti vsebin regionalne kulturne dediščine v učnih programih;
– Anketa o poznavanju spomenikov na širšem področju mesta Maribor, ki niso sakralna ali novoveška dediščina; in
– Analiza modelov dobre prakse iz tujine.

Mentor/predavatelj: mag. Matej Dasko

Matej Dasko je prof. likovnega pouka in magister sociologije, ki se že vrsto let ukvarja s humanističnim področjem arheologije še posebej najdevanja neolitskih najdišč v Sloveniji in njihove interpretacije.

Učni material
Prezentacija (PDF)