18. 3. 2009 Predavanje

»Za nove družbene konceptualizacije in njim pripadajoče nove pojme«

V sredo 18. 3. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

Posvečeno obletnici Pariške komune (od 18.3. do 26.5. 1871)

Avtor bo uvodoma predstavil namen in vlogo družbenih konceptualizacij v sklopu naprezanj posameznikov in (hierarhiziranih) družbenih skupin za njihovo čim boljšo eksistenco. V nadaljevanju bo pomensko analiziral izbrane ključne pojme, ki so temeljni gradniki danes prevladujočih družbenih konceptualizacij v Sloveniji, večjem delu Evrope in drugje. Zanje avtor predlaga alternativne, pomensko ustreznejše in predvsem manj ‘varljivo-univerzalistično’ ukrojene pojme. V zaključku bodo opisani osrednji vzvodi za tvorbo in uveljavitev novih družbenih konceptualizacij, in sicer nasploh ter posebej za slovensko družbo na začetku 21. stoletja.

Vsebina predavanja in pogovora bo izhajala iz vsebine istoimenskega članka, ki ga lahko preberete tukaj (PDF).

Mentor/predavatelj: Jože Kos Grabar

Avtorjevo delo in razmišljanja o zainteresiranem, pristranskem, včasih celo zavajajočem razlaganju raznolikih družbenih pojavov iz preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti si lahko ogledate oz. preberete na spletni strani avtorjevega mnogadeja “Osvobodilna misel”: http://kid.kibla.org/~om/

Učni material:
Prezentacija (PDF)
Družbeno gibanje Skupnost predstavitev (PDF)
Deklaracijo o novi, pravičnejši družbeni ureditvi Republike Slovenije in o njeni polni samobitnosti (PDF)