4. 5. 2005 Oddaja Zofijinih

Oddaja 4.5.2005

Avizo

Pozdrav v novi oddaji Zofijinih ljubimcev!

Je intelektualna lastnina resnično lahko v lasti le enega človeka, enega podjetja? Je primerjava z materialno lastnino res samoumevna? Mar ni vsak nov izum, kreacija in novo znanje ustvarjeno tako, da stojimo na ramenih velikanov pred nami?

Andraž Tori nam bo v današnji oddaji, ki se z enotedensko zamudo »klanja« dnevu intelektualne lastnine, najbolj obetajočem »fašizmu« prihodnosti, predstavil predavanje z naslovom »Intelektualna lastnina v informacijski družbi«.

Andraž Tori razčlenja intelektualno ‘lastnino’, ter oblike njenega lastenja in ščitenja. Prikazuje zgodovinski in praktičen pogled na razmerje med družbo in ustvarjalcem/izumiteljem. Razlaga pojme, ki jih zasledimo v svetu intelektualnega lastninjenja in predstavlja verjetne razloge za inflacijo, ki smo ji priča. Trenutno problematiko intelektualne ‘lastnine’ zariše v kontekstu izzivov informacijske družbe, ki so trenutno aktualni tudi v Sloveniji, predvsem problematike programskih patentov in digitalnega ščitenja vsebin. Predvsem pa pokaže na morje možnih in boljših alternativ.

Obstaja gibanje, ki vložke svojega ustvarjalnega dela ne pretvarja v denarno valuto, temveč v kolektivno plemenitenje intelektualne ‘lastnine’. Copyleft in prosto programje kot njegovo najbolj učinkovito udejanjenje sta dala na razpolago mnoga orodja, ki lahko služijo kreativnemu izrazu. Koncept odprtosti in skupnosti je tako postavljen po robu zaprtosti in brezpogojni komercializaciji. Linuxov Pingvin proti Goliatu. Svoboda in etika, ki ju ponuja prosto programje, sta lahko sama sebi namen ali pa dajeta konkretne rezultate. Kako torej programerji iz teorije osvobojenih bitov in bajtov ustvarijo drugačno podobo sveta? In zakaj to sploh počno?

Andraž Tori je programer, aktivist, študent računalništva in informatike na Univerzi v Ljubljani, del kolektiva Kiberpipa ter verjetno še kaj. Ukvarja se s koncepti prostega programja, medijskega aktivizma, haktivizma, skratka z izpostavljanjem problemov in izzivov informacijske družbe. Je urednik oddaje Resnična resničnost na TV Slovenija, ter avtor večih kosov prostega programja. Trenutno pomaga razvijati visoko zmogljivo orodje za nelinearno videomontažo.

GLASBA: Fluke – Absurd

Predavanje Andraža Torija!

GLASBA: Bonobo – Flutter

Predavanje Andraža Torija!

GLASBA: Kinnie Starr – Sun Again

Predavanje Andraža Torija!

GLASBA: Underworld – Push Upstairs

Predavanje Andraža Torija!

GLASBA: Interpol – Obstacle 2

Predavanje Andraža Torija!

GLASBA: Kings Of Convenience – Misread