23. 4. 2014

Skušnjave visokega šolstva

V zadnjem času se v javnosti veliko razpravlja o predlogu novega Zakona o visokem šolstvu (ZVIS). Razprave se nanašajo na različne vidike zakona, ena pomembnejših tem pa je vsekakor razprava o plačljivem študiju. Le ta naj bi po uradno izraženih intencah uredil razmere in odpravil anomalije v zvezi z izrojenim izrednim študijem in pomembno vplival tudi na urejanje problemov v zvezi s fiktivnimi vpisi na univerze. Po drugi strani pa nasprotniki trdijo, da je namen uvajanja plačljivega študija prenos dela bremena financiranja izobraževanja iz javnega v zasebno, oziroma iz splošne pravice do izobrazbe v osebno finančno investicijo.