16. 5. 2014

Kakšna je cena življenja?

V oddaji »Panoptikum« na »TV Slovenija«, so govorili o dilemah bioetike. Širjenje in poglabljanje polja bioloških in medicinskih raziskav in spoznanj širi in poglablja polje spornih, neredko tesnobnih etičnih vprašanj, ki vznikajo na presečišču tehnologije, prava in politike, znanosti in umetnosti. Pomislimo samo na kloniranje, gensko izpopolnjevanje, poskuse z matičnimi celicami in živalmi, daljšanje in krajšanje življenja in smrti, oploditve, abortus, evtanazijo … Kakšna je mera, izmera človeka? Kakšna je cena življenja? Kdo naj se igra boga v času genskega hekerstva ter evolucijskega hazarda?

Studio so zasedala imena iz polja etike ter filozofije znanosti in umetnosti. Pogovor je krmaril Dražen Dragojević.