24. 8. 2018

Intelektualci prevzemajo status delavcev

Jani Kovačič je kantavtor in profesor filozofije na Bežigrajski gimnaziji. V osemdesetih je vodil upor zoper razmere, v katerih so mladi tedaj bili. S pesmimi, kot so »Revolucija«, »Štrajhbreher« in »Delam kot zamorc« je opozoril, na nevzdržnost danih okoliščin, s pesmimi kot je »Agencija za človeške vire« pa opozarja na nevzdržnost okoliščin zdaj. Pogovor z njim je zanimiv, ker je upornost za uvajanje sprememb ključna. Znotraj prekariata pa se zaradi razmer še ni oblikovala.