Črt Poglajen

30. 7. 2018

Soočenje s prekarizacijo je resnični preizkus 4. industrijske revolucije

V tem prispevku se bomo s prekarnostjo soočili preko dveh tez. Prva je, da je, v kolikor želimo znotraj četrte industrijske revolucije zagotoviti skladen družbeni razvoj, prekariat potrebno odpraviti. Brez tega bo vpliv tehnologije negativen, neenakost se bo povečevala, prišlo pa bo tudi do radikalizacije razrednega konflikta. Na to...
več