Črt Poglajen

24. 8. 2018

Intelektualci prevzemajo status delavcev

Jani Kovačič je kantavtor in profesor filozofije na Bežigrajski gimnaziji. V osemdesetih je vodil upor zoper razmere, v katerih so mladi tedaj bili. S pesmimi, kot so »Revolucija«, »Štrajhbreher« in »Delam kot zamorc« je opozoril, na nevzdržnost danih okoliščin, s pesmimi kot je »Agencija za človeške vire« pa opozarja...
več
30. 7. 2018

Soočenje s prekarizacijo je resnični preizkus 4. industrijske revolucije

V tem prispevku se bomo s prekarnostjo soočili preko dveh tez. Prva je, da je, v kolikor želimo znotraj četrte industrijske revolucije zagotoviti skladen družbeni razvoj, prekariat potrebno odpraviti. Brez tega bo vpliv tehnologije negativen, neenakost se bo povečevala, prišlo pa bo tudi do radikalizacije razrednega konflikta. Na to...
več