20. 7. 2020

Horvatov vohunski spektakel, ki ga ni bilo: novinarske zadrege z razkrivanjem laži

Avtor:

Kako se slovenski mediji odrežejo pri razkrivanju političnih laži, manipulacij, zlorab, za kar velikokrat niti ni potreben res velik preiskovalni napor? Če pustimo ob strani različne vloge novinarstva, od informiranja do družbenega nadzora, še zlasti v politični domeni, bi morala njihova naloga biti tudi oblikovanje in ohranjanje občih moralnih načel skozi presojo, ocene in vrednotenje dogajanja, ljudi in družbenih pojavov. A se ne dogaja prav pogosto.