15. 7. 2013

Delovati izven lobijev – Imamo recept? Ali vsaj upanje?

Imamo recept, kako se izviti iz klientelizma, omreženosti, koruptivnosti majhne, zaprte slovenske družbe? Seveda omrežja in lobiji niso samo odraz fizično majhne skupnosti, pač pa odraz kapitala, ki človeka iz sfere skupnega dobrega vleče v egoizem, ki ga prežema izključno skrb za lastne koristi. Če torej koruptivnost in klientelizem nista zgolj posledica dejstva, da smo v Sloveniji prej ali slej vsi tako ali drugače povezani, sorodstveno, prijateljsko, profesionalno, potem je pravo vprašanje, ali se lahko slovenska država upre globalnemu kapitalu, ki jo sili v položaje, škodljive za lastno skupnost in s tem za vsakega posameznika.