Vesna Mikolič

4. 11. 2015 Cenzurirano

Iz univerzitetnega blefa v realnost

Ne bom pisala o konkretnih zgodbah na tretji javni slovenski univerzi, tj. Univerzi na Primorskem, ki se začenjajo že daleč pred njenim nastankom, tudi ne o svoji pretekli zgodbi na mestu dekanje Fakultete za humanistične študije, ki se je začela zapletati z orkestriranimi, čeprav v začetku zelo subtilnimi, nato...
več
15. 7. 2013

Delovati izven lobijev – Imamo recept? Ali vsaj upanje?

Imamo recept, kako se izviti iz klientelizma, omreženosti, koruptivnosti majhne, zaprte slovenske družbe? Seveda omrežja in lobiji niso samo odraz fizično majhne skupnosti, pač pa odraz kapitala, ki človeka iz sfere skupnega dobrega vleče v egoizem, ki ga prežema izključno skrb za lastne koristi. Če torej koruptivnost in klientelizem...
več