15. 10. 2012 Zofija v medijih

Zakaj Kulturna ambasada Palestine?

Kulturno ambasado Palestine organiziramo kot odgovor na Izraelsko kulturno ambasado, ki je v okviru Evropske prestolnice kulture (EPK) letos potekala v Mariboru. Razstava »Spremembe«, ki je kot del Izraelske kulturne ambasade prikazovala razvoj Izraela v 20. stoletju, je spodbudila razmišljanje o različnih narativih in nasprotujočih si interpretacijah. Razumevanje aktualnega in preteklega dogajanja v Izraelu in Palestini je namreč podvrženo različnim konfliktom, interesom in razlagam. Pri tem je izraelska država veliko bolj »uspešna« pri širjenju podobe o modernizaciji in civilizaciji nenaseljene puščave, o »zemlji brez ljudi za ljudi brez zemlje« (znani sionistični slogan) in o ustanovitvi tehnično napredne, edine demokratične države na Bližnjem vzhodu. Pod na videz objektivnim narativom modernizacije in civilizacije izraelska država skriva svojo sionistično politiko okupacije in apartheida, ki jo izvaja tako na okupiranih palestinskih ozemljih kot znotraj lastne države.

Izraelska politika okupacije, apartheida in vojnih zločinov poteka ne le z neposredno uporabo sile, temveč tudi s pomočjo podpore, ki jo prejema od mednarodne skupnosti.

Izrael je okupacijska sila na Zahodnem bregu, v Gazi in v vzhodnem Jeruzalemu, zato mora spoštovati četrto Ženevsko konvencijo, ki določa pravila nadzora nad okupiranim prebivalstvom. Izrael neprestano in ponavljajoče krši ta pravila, kar je mednarodna skupnost soglasno prepoznala kot kršitev mednarodnega prava. Gradnja naselbin na zaplenjenih palestinskih ozemljih je vojni zločin, saj Ženevska konvencija prepoveduje preseljevanje civilnega prebivalstva na okupirana ozemlja. Toda kljub nenehnim opozorilom o kršitvi mednarodnega prava, mednarodna skupnost ostaja dvolična v svojem odnosu do izraelske države, in s sklepanjem raznih trgovinskih sporazumov neposredno omogoča financiranje okupacije.

Evropska in slovenska javnost kljub pogosti medijski prisotnosti Palestine v medijih, redko dobi priložnost spoznati njeno zgodovinsko ter družbeno-kulturno ozadje. Palestinska kultura, literatura, glasba, kulinarika, zgodovina so pogosto izločene iz medijskih novic in o Palestini redko razmišljamo izven političnega polja. Čeprav kultura ne deluje v vakuumu temveč je del politično-družbenega prostora, želimo s Kulturno ambasado Palestine spodbuditi razmišljanje in širiti razumevanje o dogajanju na Bližnjem vzhodu skozi palestinsko kulturo, zgodovino, kulinariko, glasbo in palestinski glas. Hkrati želimo javnost osveščati o sistemu apartheida in okupacije, ki ga Izrael izvaja na Zasedenih palestinskih ozemljih, ter iskanju učinkovitih sredstev, s katerimi bi bilo mogoče pritisniti na izraelsko vlado in izzvati spremembe v njihovi politiki ločevanja ter vojnih zločinov.

Program Kulturne ambasade Palestine najdete na strani: http://www.zofijini.net/predavanja_palestinska

Plakat (PDF)

Oblikovanje plakata: Rok Klemenčič/r0k0

paestinska

Kulturno ambasado Palestine organizirajo: Arabsko kulturno društvo Rozana, Zavod Nur, Društvo Humanitas, organizacija Mitra za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga, Center za pretok misli, znanja in ustvarjalnosti, Pekarna magdalenske mreže, Zofijini ljubimci ter ostali ljubitelji Palestine.

Kulturna ambasada Palestine poteka v okviru Arabskega kulturnega festivala ŠAMS, ki ga organizira Arabsko kulturno društvo Rozana.

Kulturno ambasado Palestine podpira kampanja BDS Slovenija.

Več informacij:

Barbara Vodopivec, Društvo Humanitas,  www.humanitas.si, barbara@humanitas.si

Maja Lamberger Khatib, Arabsko kulturno društvo Rozana, www.rozana.si, info@rozana.si

Jaber El-Masry, Zavod Nur, www.zavodnur.com, nur.zavod@gmail.com

Anja Turin, Zofijini ljubimci, www.zofijini.net, zofijini@gmail.com ali anja.turin@gmail.com