22. 12. 2015 Cenzurirano

Le sožitje ima prihodnost!

Izjava Ustanove svetovni etos ob priliki jubilejne prireditve ob dvajsetletnici ustanovitve, 2.12.2015 v Tübingenu (Nemčija)

Živimo v nemirnih časih. Doživljamo smrtne grožnje od ideološko zaslepljenih fanatikov, atentatorjev, teroristov, pripravljenih na nasilje. Širita se nezaupanje in strah, otežuje se sožitje ljudi in izpodriva zaupanje in dobrohotnost. Ob tem nas migracija in integracija postavljata pred naslutene izzive.

V imenu človečnosti in brezpogojnega spoštovanja življenja se Ustanova svetovni etos uvršča med številne glasove protesta – nacionalno in po vsem svetu – proti brezobzirnemu ubijanju in trpinčenju, ki se vedno znova na mnogih krajih dogaja v imenu religije. Nasilje kot obraz religije zahteva nedvoumno kritiko. Kjerkoli v imenu religije kličejo k nasilju ali ga legitimirajo, religijo zlorabijo, instrumentalizirajo in obračajo v njeno nasprotje. Svetovni nazori in religije so bolj kot kdajkoli prej poklicani, da mobilizirajo svoje spravne in mirovne vire na poti v odgovorno in miroljubno družbo.

Vsi smo izzvani, da sooblikujemo človeško družbo prihodnosti. Pri tem gre bistveno za to, da krepimo zavest za skupne, neobhodno potrebne vrednote kot osnovo za uspelo skupno življenje: spoštovanje življenja, pravičnost v življenjskih razmerah, solidarnost v medsebojni krepitvi, resnicoljubnost v govorjenju in ravnanju, enakopravnost v odnosih, kakor tudi svoboda v socialni odgovornosti.

To nikakor ne pomeni ignoriranja ali izravnavanja raznolikosti kultur in posebnosti vsakega posameznika. Toda enotnost v raznolikosti potrebuje tudi skupen etičen temelj. Ideja Svetovnega etosa združuje ljudi v prizadevanju za mir, svobodo, pravičnost, solidarnost in toleranco.

Skupaj smo poklicani, da ustvarjamo pogoje za znosno sožitje: v vrtcih in šolah, na univerzah in visokih šolah, na delovnem mestu in v podjetjih, v upravnih organih in socialnih zavodih, v društvih za prosti čas, v vsakdanjih srečanjih.

Ustanova svetovni etos poziva vse ljudi, da se ne pustijo, da nanje vplivajo strah, sovraštvo in predsodki, marveč se podajo na pot strpnosti, spoštovanja, zaupnega in spoštljivega srečevanja, razumevanja in dialoga.

In pri tem nismo več na začetku. Kar smo utemeljili in omogočili v desetletjih sporazumevanja v med-religioznih in medkulturnih srečanjih in dialogih – z nevladnimi organizacijami in religioznimi skupnostmi, pa tudi z dejavnostmi in projekti Ustanove svetovni etos, je mnogo kje ustvarilo temelj, na katerem lahko gradimo.

O delovanju in angažmaju Ustanove svetovni etos danes povprašujejo na mnoge načine. Zato smo in ostajamo odvisni od vaše podpore, izzivov in pomoči. Odpravimo se na pot v skupno in miroljubno prihodnost!

Oznake: