15. 4. 2009 Kotiček

Govoreči Čriček

Nova civilna renesansa

»Državljanske aktivistične pobude«

cricek

Zborovanje vsako sredo 18. uri na Trgu Utopije v Pekarni (pred dvorano Gustaf)

Občinska oblast vsem nam omogoča in določa kakovost vsakdanjega življenja. Lahko nas zastruplja z sežigalnicami ali pa ločeno zbira odpadke. Lahko ustvarja parke za otroke ali prostore za špekulante. Lahko gradi parkirišča ali pa vrtce. Lahko privatizira vodo ali pa jo obdrži pod svojim nadzorom. S pobudo »Občina s petimi zvezdicami« in z civilnimi listami, ki se bodo ukvarjale s temami, ki so ključnega pomena za sodobno civilno in kulturno bivanje (kot so voda, okolje, transport, razvoj, storitve prebivalstvu in energija), se ponovno vzpostavlja politična dejavnost širšega kroga ljudi. Na ta način bodo občani lahko skozi participacijo v lokalni oblasti, ponovno prevzeli odgovornost in kontrolo nad kakovostjo svojega življenja. Tovrstne izkušnje bodo predstavljene in dostopne na spletu in tako ponovljive tudi v tvojem mestu ali v tvoji občini!

FIRENŠKA LISTINA

»Občine s petimi zvezdicami«:

http://www.beppegrillo.it/en/2008/12/5_star_civic_lists.html (v angleščini)

Zavzemamo se za:

I. Javno vodo

II. Obvezne čistilne naprave za vsak bivalni objekt, ki ga ni mogoče povezati z kanalizacijsko mrežo. Privatne čistilne naprave se financirajo z javnimi prispevki

III. Širitev mestnega zelenja

IV. Gradbena dovoljenja se izdajajo samo za rušenje in obnavljanje civilnih objektov ali za spremembo namena neuporabljenih industrijskih zemljišč

V. Javni promet, ki ne bo onesnaževal okolja in mrežo mestnih kolesarskih poti

VI. Mobilnost in dostopnost za telesno prizadete ljudi

VII. Brezplačno povezavo z medmrežjem (svetovnim spletom) za vse občane

VIII. Javne točke, kjer bo mogoče delati na daljavo

IX. »Nič« odpadkov (Zero Waste)

X. Za raziskovanje, razvoj in rabo obnovljivih energetskih virov, ki se financira iz občinskih prispevkov

XI. Energetsko učinkovitost in varčnost

XII. Podporo lokalni produkciji

civilna lista

»S predlogom Firenške listine, bi si želeli, da se v tem čudovitem mestu spodbudi, oživi nova Renesansa. Vse točke v Firenški listini ponujajo ravno nasprotno od tistega, kar nam danes ponujajo oblasti. Te točke so produkt razsodnosti, težava je samo v tem, da je zdrava pamet dandanes revolucionarna. Govoriš o varčevanju in te sprašujejo, če si morda nor! Rečejo ti: »Kako to misliš varčevanje? Imamo dolg…moramo trošiti!«. Potrošništvo zamenjujejo z razvojem. To so ljudje, ki štejejo 70, 80 let in imajo vnete prostate. Da lahko včasih kavsajo, si morejo v penis vbrizgati poseben preparat. Mislim, da ste vsi dojeli, da je vlada nezakonita, protiustavna, izvoljena brez preferenčnega glasu. Lažna opozicija, PD, PDL, PD minus L…«

Beppe Grillo v Firencah, 8. marca 2009 (http://www.youtube.com/watch?v=Dgz9qTVXAm0)

Kontakt: govoreci.cricek@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/groups/77363076757/