25. 5. 2015 Predavanje

»Kaj imam jaz z globalnim uničevanjem okolja?«

Avtor:

Osrednja tematika predavanja Dejana Savića, ki je 22.5.2015 potekalo v Kolnkišti na Ptuju, je bilo vprašanje moralne odgovornosti posameznika in držav za podnebne spremembe.

Vsi opažamo, da se naše okolje spreminja. Pozimi snega skoraj ni več, toča je vsakoletni pojav, nevihte so skoraj vedno že neurja. Podnebne spremembe se kažejo veliko prej, kot so pričakovali najbolj pesimistični scenariji.

A še vedno ni prepozno. Podnebne spremembe se da obrzdati, če bomo hitro začeli opuščati fosilna goriva in način življenja, ki troši velike količine energije. To so spoznanja naravoslovnih znanosti.

Družboslovno – humanistična vprašanja pa nastopijo, ko si postavimo vprašanje, kdo naj vodi spremembe, ki jih potrebujemo? Naj spremembe organizira država ali morajo spremembe priti s strani ozaveščenih posameznikov? Kje je vloga korporacij, nekatere imajo večji proračun kot Slovenija, se lahko še naprej izločajo iz družbene debate in skrbijo le za dobiček? So prebivalci različnih delov sveta enako odgovorni ukrepati, ko pa so izpusti povprečne Evropejke 10 krat višji od izpustov prebivalke Bangladeša.

Naravoslovje nam pomaga spoznati okoljske probleme, vprašanja odgovornosti za reševanje (globalnih) okoljskih vprašanj pa sodijo v polje družbenega. Kajti od naših pogledov na pravičnost, moralnost, vlogo posameznika in sliko ekonomije je odvisno, katero pot bomo izbrali za najboljšo. Brez humanistike in družboslovja v tej razpravi, bodo rešitve oblikovali tisti, ki imajo največjo moč, denar in vpliv, tem pa poštenost, pravičnost in položaj šibkejših ne pomeni prav veliko.

Dejan Savić je filozof, publicist in doktorski študent socialne filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pri svojem raziskovanju se osredotoča na vprašanje medgeneracijske pravičnosti na področju okoljevarstva, podnebno etiko in druga vprašanja s področja etike in politične filozofije. Zaposlen je v Greenpeaceu Srednja in Vzhodna Evropa na projektu za napredovanje energetske tranzicije v Mediteranu.

Predavanje je potekalo v organizaciji Kolnkište Ptuj