1. 12. 2004 Ekologija

Sežigalnice v Kidričevem ne bo!

RAVNO POLJE, december 2004, št. 3

11. novembra smo v Štajerskem tedniku zasledili alarmanten naslov: SEŽIGALNICA BO! (avtor SM).

Glede na novembra 2004 sprejeto Uredbo o načinu opravljanja gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov avtorica ugotavlja, da se bo sežigalnica (ali več) v Sloveniji gotovo gradila. Ob koncu članka se sprašuje, citiram: “… ali bo morebitno negativno mnenje prebivalcev o umestitvi sežigalnice v njihovo okolje (kjerkoli že) sploh še imelo kakšno moč ali vpliv oz. možnost preprečitve izgradnje.”

V Neodvisni listi proti sežigalnici (in Forumu proti sežigalnici v Kidričevem) odgovarjamo: 12. 11. 2004 smo se tudi svetniki in drugi člani NLPS udeležili srečanja s predsednikom vlade g. Janezom Janšo, ki ga je v Šikolah pripravil občinski odbor SDS Kidričevo. Izkoristili smo priložnost in ga vprašali, ali je v demokraciji mogoče, da bi v občini, kjer je 93,4 % udeležencev referenduma leta 2001 zavrnilo nameravano gradnjo, kjer je tudi sedanji občinski svet soglasno sprejel sklep, da bo upošteval že znana stališča občanov do tega problema in kjer je tudi sedanji župan proti gradnji sežigalnice, lahko vsilili ta projekt.

Odgovoril nam je, da v demokraciji to ni mogoče, celo pohvalil nas je, da smo zrelo okolje, ki se zna organizirati. Če smo torej dobili takšno nedvoumno zagotovilo prvega moža vlade, lahko ne glede na omenjeno uredbo in ne glede na to, kdo bo v novi vladi vodil Ministrstvo za okolje in prostor, glasno in jasno povemo vsem, ki še vedno snujejo načrte o sežigalnici v Kidričevem: PRI NAS SEŽIGALNICE NE BO!

Danes že imamo novega ministra za okolje in prostor, Janeza Podobnika. Pred leti sem bila v Ljubljani prisotna na seji Zelene zveze pri SLS. Takrat sem se srečala tudi z g. Podobnikom, tedaj poslancem državnega zbora. Osebno sem mu podrobno opisala problem sežigalnice v Kidričevem in predvsem Halde kot potencialnega odlagališča sežigalniških odpadkov. Vemo, da Halda leži sredi kmetijskih površin, da je od te zemlje odvisno veliko okoliških kmetij, da je tu, ob samem robu Halde naselje Strnišče. Halda, ki je dolga desetletja zastrupljala podtalnico in vse živo naokrog, je danes v večji meri vsaj površinsko sanirana, prekrita z zeleno odejo. Postala je celo svojevrstno življenjsko okolje za nekatere ogrožene (celo v evropskem merilu) rastlinske in živalske vrste. Nikakor ne bomo dovolili, da se vse to uniči in ponovno postane odlagališče, tokrat celo žlindre, filtrne pogače in pepela, odpadkov iz sežigalnice torej, ki so dokazano kontaminirani z rakotvornimi snovmi. Uresničitev te pogubne zamisli bi pomenila konec kmetovanja na teh lepih poljih. Ljudem, ki kljub vedno večjim težavam vztrajamo na zemlji, bi ogrozili eksistenco. Nekatere, nas v Strnišču namreč, bi celo pregnali iz naših domačij, ki smo jih z velikimi napori, odrekanjem in garanjem celih družin ustvarjali desetletja. Zaupamo g. predsedniku vlade, računamo pa tudi na razsodnost novega ministra g. Podobnika, ki je tudi sam kmečki sin ter predsednik SLS, ki združuje veliko kmečkega življa. Tudi od Kmetijsko-gozdarske zbornice pričakujemo, da bo podprla in zaščitila svoje člane, ki živimo in delamo tod.

Nenazadnje pa: tudi če nam vsi obrnejo hrbet in pohodijo našo demokratično odločitev, v Strnišču smo bili in ostajamo složni: HALDA NE BO NIKOLI ODLAGALIŠČE SEŽIGALNIŠKIH ODPADKOV! Nočemo umirati na obroke! Ne damo svoje zemlje, svojih domov! Nikoli nas ne boste pregnali od tod!

Marija Škafar,
Neodvisna lista proti sežigalnici