30. 6. 2014

V pogovoru za Dnevnik, 2012

»V sodobnem času se je individualizacija prepletla z ekonomsko govorico. Poudarek je v celoti na posamezniku, kar izhaja iz neoliberalne kritike države blaginje. Posameznik naj bi bil samostojen, odgovoren in svobodno razmišljajoč. Dejansko pa gre za mehanizme, s katerimi posamezniki ponotranjimo družbeni sistem nadzora. Posamezniku se pripisuje izredno moč, ki temelji na ideji racionalnega subjekta, ki ima vedno možnost racionalne izbire in ni nujno družbeno zaznamovan. Sprenevedamo se, da imamo vsi enaka izhodišča in štartne pozicije, kot da ne bi nikoli slišali za družbeno umeščenost. To služi krepitvi ekonomistične govorice, ki jo podpira menedžerska retorika. Ta je penetrirala v vse ravni družbenosti.«