15. 3. 2005 Cenzurirano

Praznovanje desete obletnice Dijaške skupnosti Maribor bo nekaj posebnega – zaključili bomo delovanje DSM

Dijaška skupnost Maribor to leto praznuje deseto obletnico uspešnega delovanja. Dijaška skupnost Maribor je postala skozi čas najbolje organizirana dijaška organizacija v Slovenije, na to je predvsem ponosna Študentska organizacija Univerze v Mariboru. Dijaška skupnost je preživljala težke trenutke mnogokrat so stvari šle v napačno smer iz katere skorajda ni bilo izhoda. Dijaki so verjeli, v delo Dijaške skupnosti Maribor in pomagali tako se je prebijala skozi njeno zgodovino in pustila pečat uspešne in kvalitetne organizacije.

Dijaška skupnost Maribor je avtonomna organizacijska enota Študentske organizacije Univerze v Mariboru. Tako ŠOUM daje Dijaški skupnosti Maribor pravno podlago za delovanje in finančna sredstva. Finančna sredstva dobi ŠOUM s strani Študentske organizacije Slovenije. Tako je ŠOUM po Študentski ustavi opravičen do cca. 590 mio. finančnih sredstev. To količino denarja ŠOUM samostojno razporeja znotraj skupine ŠOUM.

Študentska organizacija Slovenije se financira iz koncesijskih dejavnosti posredovanja občasnih del (koncesijo pobira s strani študentskih servisov) v skladu z Zakonom o skupnosti študentov. Preko študentskih servisov delajo dijaki in študentje, tako Študentska organizacija Slovenije dobi finančna sredstva posredno s strani dijakov in študentov. Študentska organizacija Slovenije finance deli med študentske pravne subjekte in tako diskriminatorno deluje na dijake. Dijaki prispevamo mnogo več finančnih sredstev kot jih dobimo za svoje aktivnosti.

Predsedstvo Dijaške skupnosti Maribor je podalo odstopno izjavo zaradi nestrinjanja s delovanjem in vplivom Študentske organizacije Univerze v Mariboru in tako opozorilo ŠOUM na medsebojne težave, ki jih je bilo potrebno nujno rešiti. Študentska organizacije Univerze v Mariboru je dne, 02.12.2004 spremenila temeljni akt Dijaške skupnosti Maribor, Odlok o avtonomnem organiziranju dijakov v Mariboru. ŠOUM je dijakom mariborskih srednjih šol odvzel pravico do soodločanja Vodje organizacijske enote Dijaške skupnosti Maribor. Predsedstvo Dijaške skupnosti Maribor je ŠOUM pred odločanjem o Vodji DSM posredovalo dopis v katerem smo obvestili ŠOUM o neveljavnem razpisu in hkrati podali mnenje podpore. ŠOUM je dopis ignoriral in ga ni obravnaval na seji predsedstva. Dijaška skupnost Maribor je bila seznanjena z novim pravnim aktom še le po šestih tednih veljave.

Razpis za Vodjo DSM je v celoti neveljaven, ker ne opredeljuje osnovnih določil, ki jih opredeljujejo splošni pravni akti. Kršenje pravnih aktov in objava razpisa na Spletni strani ŠOUM – a po tem ko je razpisni rok že začel teči je nesprejemljivo in proti zakonito. S takšnim transparentnim in javnim delovanjem ŠOUM je Dijaška skupnost Maribor žrtev političnega kadrovanja ter posredno vsi dijaki, ki jih zastopa Dijaška skupnost Maribor, saj ne bodo deležni optimalnega delovanja DSM.

Študentska organizacija Univerze v Mariboru je spremenila odlok tako, da omogoča politično kadrovanje in privilegira posamezne kandidate, katere ŠOUM želi nastaviti na funkcijo, kar se je seveda pokazalo že v prvem imenovanju. Imenovan je bil Marko Soršak, ki je na državnozborskih volitvah zastopal barve Stranke mladih Slovenije. Zanimivost je tudi ta, da je direktor ŠOUM – a predsednik sveta Stranke mladih Slovenije. Ter na ta način ŠOUM postaja politična stranka z sloganom »Kdor ni z nami je proti nam!«

Vodja DSM je postal brez kakršnih koli izkušenj na področju dijaškega organiziranja in ni usposobljen za opravljanje funkcije. Kar se je pokazalo v dveh mesecih opravljanja njegovega enoletnega mandata. Tako na Dijaški skupnosti Maribor ni opravljal nalog, ki so mu bila dana. Tako Vodja o.e. DSM ni upravičil svojega imenovanja, vendar ŠOUM molči in vso krivdo za nastalo situacijo vali na Predsedstvo DSM. V odloku je jasno zapisano, da je Vodja DSM odgovoren za delovanje Dijaške skupnosti Maribor. To dokazuje politično kadrovanje s strani ŠOUM. Predsedstvo Dijaške skupnosti Maribor je ogorčeno nad takšnim ravnanjem ŠOUM – a.

V tem letu je Predsedstvo Dijaške skupnosti Maribor ob 10. obletnici delovanja pripravila finančni načrt z vsebinsko razčlenitvijo posameznih projektov, ki bi jih Dijaška skupnost Maribor izvajala za vas dijake. Pripravili smo obsežnejši finančni načrt za deseto obletnico delovanja Dijaške skupnosti Maribor. Tako smo v finančnem načrtu predvideli več in bolj izpopolnjene aktivnosti za izvajanje med dijaki in s tem popestrili dijaški vsak dan. S strani ŠOUM – a je po pogovorih s generalno sekretarko prižgala rdeča luč za sprejem takšnega finančnega načrta. Študentska organizacija Univerze v Mariboru je tako ponovno kratila pravico do avtonomnega delovanja DSM. Študentska organizacija Univerze v Mariboru ni dolžna zagovarjati porabe sredstev Študentski organizaciji Slovenije. Dijaška skupnost Maribor mora zagovarjati vsak tolar, ki je namenjen za izvajanje projektov. To stori na začetku leta in pri vsakem projektu posebej. Predsedstvo Dijaške skupnosti Maribor pri izvedbi posameznega projekta Vodja projekta sestavi finančni načrt in ga pošlje na sejo Predsedstva Študentske organizacije Univerze v Mariboru, kjer ga potrdijo ali zavrnejo posamezno aktivnost ali pa v celoti. Celoten potek od oddaje načrta na Predsedstvo ŠOUM do začetka izvedbe projekta traja mesec dni. Torej mora Vodja projekta mesec dni naprej predvideti natančno porabo finančnih sredstev, ki se ne sme razlikovati od projektnega poročila. Dijaška skupnost je na ta način onemogočena hitrega posredovanja in ne more sodelovati pri projektih, ki se bodo zgodili v krajšem časovnem obdobju. Dijaška skupnost Maribor ima preveč birokratskih ovir za izvajanje projekta in je večina energije porabljena za pripravo projektnega načrta, ne pa za izvajanje samega projekta.

Celotno dogajanje na Dijaški skupnosti Maribor s strani Študentske organizacije Univerze v Mariboru od meseca decembra do meseca marca je katastrofalno in na škodo dijakom. Predsedstvo DSM se je trudilo odpraviti odprta vprašanja in vzpostavili korekten odnos do ŠOUM – a. V ta namen je bil sklican sestanek na Študentski organizaciji Univerze v Mariboru, kjer smo se dogovorili o nadaljnjem sodelovanju, vendar se študenti niso držali tega dogovora in so delali po starem. Storjen pa je bil korak nazaj, ko je ŠOUM povedal, da je Dijaška skupnost Maribor je ŠOUM. Dijaška skupnost Maribor je dijaška organizacija na področju Maribora, Slovenske Bistrice in Ruš ne pa Študentska organizacija Univerze v Mariboru. Dijaški skupnosti Maribor je tudi v tem primeru globoko odvzeta pravica do avtonomnosti delovanja, saj želi ŠOUM, da je delo na DSM pogojeno s strani ŠOUM – a.

Dijaki dijaške skupnosti Maribor s takšno ravnanje ne odobravamo in smo žal prisiljeni pustiti desetletno delo naših predhodnikov. Žal nam je našega večletnega dela, ki smo ga opravili na Dijaški skupnosti Maribor. Vsem dijakinjam in dijakom se opravičujemo za nastalo situacijo in upamo, da se bo čimprej rešila v prid vas dijakinj in dijakov. Vsi dogodki, ki so se zgodili v zadnjih treh mesecih ne peljejo več naprej, gredo le nazaj. Naše delo na Dijaški skupnosti Maribor je temeljilo na prostovoljni bazi, vse smo delali iz želje po pomoči dijakom. Praznovanje desete obletnice Dijaške skupnosti Maribor bo nekaj posebnega zaključili bomo delovanje DSM. Dijaki bomo letos praznovali konec dijaškega organiziranja v Mariboru. Na praznovanje bomo lahko prišli v črnih odpravah in se zadnjič poslovili od Dijaške skupnosti Maribor.