4. 5. 2016 Obvestila

Vabilo k pripravi in dostavi prispevkov za »Ateistični zbornik 2015 – 2016«

Združenje ateistov Slovenije (ZAS) je leta 2012 izdalo „Ateistični zbornik 2011–2012“, leta 2014 pa „Ateistični zbornik 2013–2014“ (oba sta dostopna na spletni strani). V ZAS smo se odločili, da bomo pristopili k pripravi še tretjega zbornika. Zatorej vas vabimo, da prispevate k vsebini nastajajočega “Ateističnega zbornika 2015–2016”.

Tematsko polje zbornika bo (podobno kot pri prvem in drugem) osredotočeno na ateizem, sekularizem, skepticizem, agnosticizem, teizem, religije oz. verstva, posvetni humanizem, razne nazore oz. ideologije, součinkovanja med družbeno zavestjo in družbo, na vplive religij/-e na družbo in obratno, na religiozne institucije in njihove načine delovanja ipd. Razen zahtevnejših, esejistično naravnanih besedil o prej naštetih temah bo del vsebine zbornika namenjen tudi krajšim sestavkom in refleksijam o prej naštetem v polju filozofije, etike, prava, umetnosti in kulture nasploh. V zborniku bo tudi prostor za predstavitve knjig, raznih zanimivosti in manj znanih informacij ipd. Zastavljeni spekter zbornika je torej širok, a ne le vsebinsko, temveč tudi oblikovno-izrazno (poleg člankov pridejo v poštev tudi pesmi, proza, satira, aforizmi, risbe, fotografije…). Sodelavec/-vka pri pripravi zbornika ste lahko tudi v primeru, če ne boste prispevali svojega lastnega izdelka: pošljete nam namreč lahko zanimivo pesem ali zgodbo koga drugega, poučno risbo, na katero ste naleteli ipd.

V zvezi z vsebinami prispevkov opozarjamo, da naj te temeljijo v prvi vrsti na dobro premišljenih, utemeljenih, razgledanih, tudi za druge ljudi preverljivih in prepričljivih razlagah, ugotovitvah, stališčih – in torej ne na spekulacijah brez osnove, na majavih domnevah, neprepričljivih, rokohitrskih ‘dokazovanjih’ ipd. Posebej poudarjamo, da zbornik ni namenjen samo ateistično ipd. usmerjenim avtorjem/-icam, temveč ljudem vseh vrst prepričanj oz. svetovnih nazorov.

Prispevke za zbornik bomo zbirali do konca maja (velikega travna) 2016. Pošljite nam jih na enega od teh naslovov:

– (z elektronsko pošto) ateisti.slovenije@gmail.com
– (s klasično pošto) Združenje ateistov Slovenije (ZAS), poštno ležeče 2109 Maribor.

Ob prispevku navedite vaše ime in priimek ter vsaj en kontaktni podatek (e-naslov, telefon).

Za pripravo in izdajo zbornika še nimamo zagotovljenih finančnih sredstev. Vendar spremljamo razpise in če bo možno, se bomo na ustrezne prijavili. Če bi bile te prijave uspešne in/ali če nam bodo naklonjeni zaprošeni donatorji oz. sponzorji, bomo avtorjem/-icam izplačali honorarje. A v tem trenutku to še ni zagotovljeno in lahko se zgodi, da tudi na koncu ne bo (žal se je tako izteklo pri prvem in drugem zborniku.

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na zgornjem e-naslovu ali telefonsko na 030 631 369 (Jože Kos Grabar ml.).

Napotili:
http://www.ateisti.si/
http://ateist.mojforum.si/

Oznake: