Partnersko kmetovanje

Partnersko kmetovanje ali CSA (Community Suported agriculture) je alternativna oblika prehrambne mreže oziroma distribucije hrane od kmeta do skupine posameznikov.

Ta alternativni socialno-ekonomski model se je izoblikoval iz potrebe po reševanju problemov, ki so nastali ob vzpostavitvi globalnega prehranskega sistema. Njegov namen je, da poskuša reševati probleme industrializiranega kmetijstva, ki ubija biodiverziteto, zastruplja zemljo in povzroča propad malih kmetov.

Kako deluje?

  1. Kmet se ob posvetovanju s potrošniki dogovori o njihovih željah glede pridelkov ter o jasnih pravilih plačevanja in distribucije.
  2. Nato kmet zaseje dogovorjeno površino, oskrbuje predelke po tehnologiji in predpisih ekološke pridelave.
  3. Pridelki, ki zrastejo na dogovorjeni površini se tedensko razdelijo med odjemalce.

SKUPINA EKOLOŠKO OZAVEŠČENIH POTROŠNIKOV
+
EKOLOŠKA KMETIJA
=
PARTNERSKO KMETOVANJE

slika

Pozitivni učinki:

  • podpira lokalno ekonomijo, skrbi za malega kmeta;
  • odpravlja marketinško tveganje spreminjanja cene pridelka;
  • prispeva pozitiven okoljski odtis z občutno manjšo uporabo embalaž ter manjšim ogljikovim odtisom;
  • povezuje in krepi stike s primestnim in mestnim prebivalstvom s podeželjem;
  • vrača tradicionalno kulturo v pridelovanje hrane,
  • skrbi za ohranjanje biotske pestrosti ter
  • poziva k odgovornemu ravnanju s kmetijsko zemljo.
slika2

Zofijini ljubimci smo v sodelovanju z Didaktično in ekološko kmetijo Lenič s projektom partnerskega kmetovanja pričeli leta 2012. Prvi koraki so bili zanimiva izkušnja tako za kmetovalko, kot za odjemalce. V letu 2013 s projektom nadaljujemo. Glede na pridobljeno izkušnjo bomo projekt nadgradili. Poskušali bomo vzpostaviti optimalno prostorsko zasaditev glede na dan teren in strukturo tal. V manjšem obsegu se bomo podali tudi v permakulturo.

Več informacij o Partnerskem kmetovanju lahko preberete na  http://zofijini.net/koticek_partnersko ali pišete na elektronski naslov: partnersko.kmetovanje@gmail.com

Več informacij o Ekološki kmetiji Lenič na http://ekokmetijalenic.webs.com/.