28. 12. 2015

Za levico gre!

Avtor:

Ko v Sloveniji o človekovih pravicah na referendumu odloča ljudstvo je to, cinično rečeno, toliko slabše za človekove pravice. Tako je bilo tudi to nedeljo, 20. decembra, ko je bilo zastavljeno vprašanje ali bo istospolnim priznana enakopravnost ali pa bodo še naprej drugorazredni državljani. Odgovor je bil odločen in nedvoumen, še naprej bodo ostali drugorazredni državljani. Za uveljavitev zakona, ki bi povsem izenačil pravice in dolžnosti razno in istospolnih partnerstev, zakonskih zvez in družinskih razmerij je glasovalo 36,47 odstotkov, proti izenačitvi pa 63,53 odstotkov. Prevedeno v številke – za je bilo 225.000, proti pa 392.000, torej močno nad 20-odstotnim kvorumom vseh volilk in volilcev, potrebnim za veljavnost referenduma (ta je tokrat znašal okrog 340.000 glasov). Žal pa to ni bil prvi referendum te vrste. V preteklosti je ljudstvo odločalo že o pravici samskih žensk do oploditve z biomedicinsko pomočjo (2001), o zakonu, ki bi uredil pravice “izbrisanih” (2004) ter o družinskem zakoniku, ki bi izboljšal, a ne dokončno uredil, pravice istospolnih (2012). V vseh treh primerih je večina glasovala o pravicah manjšine in vsakič je manjšina izgubila.