18. 11. 2013

Nova številka Dialogov

Avtor:

Nova številka Dialogov prinaša temo o hibridizaciji umetnosti, torej prepletanju umetnosti s humanističnimi in družboslovnimi vedami ter naravoslovnimi znanostmi, brisanju ločnice med posameznimi likovnimi zvrstmi ter meje med ustvarjalcem in gledalcem, in o umetniškem delu, ki postaja proces ali akcija.