6. 3. 2017

Najprej kot tragedija, potem kot farsa, potem kot Trump

Je filozof našega časa, eden najbolj uveljavljenih slovenskih filozofov v svetu, in temu času in svetu je zmožen dati diagnozo. Je redni profesor na oddelku za filozofijo ljubljanske filozofske fakultete. Gostuje pa tudi po drugih univerzah. Na Jan van Eyck Academie v Maastrichtu je višji znanstveni svetnik. Je tudi avtor številnih odmevnih knjig.

Privlačnost premislekov dr. Mladena Dolarja je v tem, da je zmožen filozofski svet na neposreden in plastičen način vplesti v profana dogajanja konkretnega časa in v svet, ki se kaže kot edini, zadnji in nenadomestljiv. Ni naključje, da smo spregovorili z njim ob jubilejni petdeseti obletnici Sobotne priloge Dela. Besedo, pisano besedo, misel in javnost, ki vznikne iz njih, vidi kot humanistični prostor, humanistično svetišče, ki se nedopustno prazni in profanira po populistični politični kulturi in novih internetnih zakonitostih globalizma in kapitala. Zagovarja Kantov pojem javnosti in javno udejstvovanje iz pravice do javne rabe uma. Je kar najreprezentativnejši premišljevalec sodobne družbene kulture in zna videti simptome njenega humanističnega ukrivljanja, ki pravzaprav postaja nevarno. Torej