23. 4. 2020

Misliti prehod – koronavirus in liminalnost

Avtor:

Misleci vzdolž in počez celotnega političnega spektra soglašajo o pravilnosti točke Komunističnega manifesta, in sicer tiste slavne ugotovitve, da je za moderno dobo značilno, da vse, kar se je nekdaj zdelo trdno, stalno in nespremenljivo, izpuhteva. »Modernost,« je z mislijo na slikarsko umetnost zapisal Baudelaire, »je prehodno, minljivo, negotovo«; modernost, prevedeno na družbeno stvarnost, je nenehno prenavljanje obstoječih struktur, »večna negotovost in večno gibanje«. Ameriški konservativni sociolog Daniel Bell je kot najpomembnejši dejavnik 20. stoletja prepoznal »nasprotovalno kulturo« modernizma, ki »ni v vojni le z buržoazijo, temveč s “civilizacijo”, “represivno toleranco” ali s kakim drugim delovanjem, ki ovira “svobodo”«. Ideje in vrednote nasprotovalne kulture, ki je bila konec 19. in v začetku 20. stoletju omejena na umetniška dela in družabne kroge modernističnih umetnikov, so počasi pronicale v družbo in postale »vladajoča ideologija«, ki spodjeda »tradicionalno buržoazno organizacijo življenja«.