17. 9. 2018

»Kapitalizem se je izkazal kot zelo prilagodljiv ob delavskem uporu. Pri okolju pa to ni več mogoče.«

Današnji odnos človeka do narave se odraža predvsem v hierarhični družbi, v kateri živimo, poudarja antropolog Dan Chodorkoff in dodaja, da je narava tesno prepletena z družbo in soodvisnostjo znotraj ekosistema. Rešitev za ekološke krize zato vidi v družbi, kjer bi hierarhijo nadomestila horizontalna skupnost, utemeljena na demokratičnem odločanju.