3. 9. 2013

Javni sektor je bogastvo in ne strošek

Predlogi o rezanju javnega sektorja vse bolj množično vznikajo na gladino družbene razprave. Kakor mrtve ribe v zastrupljenem jezeru. Ljudje jih vdano sprejemajo. »Če denarja ni, ga ni,« ponavljajo besede za odločevalci, kakor da bi bile te besede resnične, kakor da ne bi bile zastrupljene, še bolj zastrupljene od rib v zastrupljenem jezeru. A komu škodi takšna vdanost, če ne prav ljudem, ki so vdani, ki se z vdanostjo zastrupljajo? Ali dela, ki jih opravlja javni sektor, ne zadovoljujejo prav njihovih potreb? Ali, denimo, zdravniki ne zdravijo njihovih bolezni, ali v šole ne hodijo njihovi otroki?