30. 7. 2018

Enakopravnost

Avtor:

V filmskem svetu je v zadnjih letih zavel veter sprememb. Boj za enakopravnost žensk je v vseh sferah filmskega ustvarjanja dosegel točko, ko se je tudi v praksi začel odločno udejanjati proces spolnega uravnoteženja v dominantno moški industriji, ki zdaj postopoma postaja bolj dostopna, odprta in posledično pravičnejša. Vzpostavitev enakopravnosti žensk v filmu je zgodovinsko gledano izredno pomemben dosežek za svetovni film, ki v sedmi umetnosti celo zamuja v primerjavi s konkurenčnimi popularnimi umetnostmi, vendar pa ta boj v obliki, v kakršni k nam prihaja iz ZDA, s sabo prinaša tudi določene negativne posledice. Natančneje rečeno: k nam prihaja s pridihom diskurzivnega in normativnega imperativa, s čimer s svojimi idejami ne vzpostavlja samo svojega osnovnega cilja, temveč hkrati ruši tudi nekatere temeljne principe umetniške svobode in raznolikosti, kakršne poznamo v evropskem kulturnem prostoru.