7. 8. 2017

Dve zgodovini in boj za demokracijo

Avtor:

Delo Od državljanov do gospode, ki ga je napisala prominentna zgodovinarka, politologinja in marksistična teoretičarka Ellen Meiksins Wood, bi potrebovalo dve recenziji. Prvo, ki bi predstavila teoretsko ozadje in izhodišča avtoričinega socialnozgodovinskega pristopa, ki jih je razvijala v številnih vplivnih študijah od sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa malodane vse do svoje smrti januarja lansko leto. Prva recenzija bi prikazala, kako je Meiksins Wood vzpostavljala eno najvplivnejših smeri znotraj sodobnega marksizma, tako imenovani »politični marksizem«, kako je zavrnila kanonsko teorijo historičnega materializma, po kateri je gonilo zgodovinskega razvoja protislovje med produktivnimi silami in produkcijskimi odnosi, in kako je v sodelovanju z Robertom Brennerjem utemeljila alternativno teorijo, ki v središče analize postavlja zgodovinske spremembe produkcijskih oziroma družbeno-lastninskih odnosov. Razložila bi, kako zelo pomemben teoretski premik postavi avtorica, ko se osredotoči tako na vprašanja, kdo proizvaja, kdo ima lastništvo nad sredstvi produkcije (orodji, tovarnami, infrastrukturo, zemljišči, naravnimi resursi), na kakšen način izkoriščevalci izčrpavajo presežno delo (s politično-vojaško ali z ekonomsko prisilo), kot tudi na odnose znotraj samega razreda izkoriščevalcev in na njihovo razmerje do vsakokratne države. Odgovorila bi, zakaj je avtoričin pristop danes eden najperspektivnejših pristopov znotraj marksistične historiografije in zakaj njena teorija zgodovine najprepričljiveje razloži specifike zgodovinskega razvoja Evrope iz antičnega v fevdalni in iz fevdalnega v kapitalistični sistem (produkcijski način). To delo so pod uredniško taktirko Tiborja Rutarja in Tanje Velagić v veliki meri opravili avtorji izvrstnega zbornika In memoriam Ellen Meiksins Wood, na katerega se bodo obrnile zahtevnejše bralke in bralci. Druga recenzija bo zarezala in medias res in prešla h kritiki.