17. 8. 2014

Dialog o delitvi hrane

Če smo zainteresirani, da zaustavimo trajno kriminalno ravnanje, ki sredi obilja povzroča stradanje, svojih aktivnosti ne smemo omejiti samo na raven naše lastne države ali lokalne skupnosti. Rajši bi morali razmišljati o delitvi hrane na globalni ravni in, pred vsem drugim, v povezavi s politiko dokončnega izkoreninjanja lakote, pravi Mohammed Mesbahi. Danes se vse pogosteje govori o principu delitve (ang. sharing), kot o rešitvi mnogovrstnih družbenih, ekonomskih in političnih problemov človeštva. Veliko posameznikov in organizacij zdaj govori o pomenu delitve kot o poti družbenega napredka v smeri zmanjšanja porabe, ohranjanja naravnih virov, preprečevanja onesnaževanja ali odpravljanja revščine. Pred kratkim pa se je razvila še opazna razprava o delitvi v zvezi s hrano. Ta razprava se lahko nanaša na delitev hrane v obliki dobrodelnosti, reševanja presežne produkcije kmetijskih pridelovalcev ali presežne ponudbe supermarketov, brezplačnega razdeljevanje hrane v okviru nekega dogodka ali srečanja ter celo v obliki delitve obrokov med prijatelji ali tujci. Te razprave se lahko pojavljajo tudi v številnih drugih kontekstih, vendar ni namen tega članka, da bi analiziral trende in značilnosti različnih novih družbenih gibanj delitve hrane. Rajši bomo poskusili sami, na enostaven način, preučiti velik pomen delitve hrane v povezavi z najhujšo humanitarno krizo našega časa – in brez dvoma je to vztrajna prisotnost svetovne lakote.