30. 9. 2015

Denar in življenje

Gospodarstvo in vera v srednjem veku

Jacques Le Goff (r. 1924) je eden najpomembnejših zgodovinarjev srednjega veka. Konec šestdesetih let je prevzel vodenje revije Annales in v sedemdesetih letih vodil Šesto sekcijo École pratique des hautes études, ki se je pod njegovim vodstvom preoblikovala v samostojno École des hautes études en sciences sociales. Je avtor toliko knjig in prejemnik toliko častnih doktoratov in znanstvenih nagrad, da jih ne moremo niti našteti. Dobro je znan tudi pri nas, saj so doslej izšli prevodi njegovih del »Za drugačen srednji vek« (1985), »Intelektualci v srednjem veku« (1998), »Se je Evropa rodila v srednjem veku?« (2006), »Nastanek vic« (2009) in »O srednjem veku za otroška ušesa« (2010; skupaj z Jean-Louisom Schleglom).