1. 12. 2016

Animirajmo!

Priročnik za animirani film v vrtcih in šolah

Za animirane filme lahko rečemo, da nas spremljajo vse življenje. So pomemben množični medij in vsestransko umetniško izrazno sredstvo. Z njimi se danes srečujemo pogosteje kot v preteklosti, saj so razvoj tehnologij in spremenjeni načini distribucije omogočili večjo dostopnost animiranih vsebin tudi v vsakdanjem življenju. Animirani film je poiskal nove poti do gledalcev, v vzgojno-izobraževalnih procesih se vedno pogosteje uporablja kot umetniški izdelek, pa tudi kot didaktični pripomoček.