25. 9. 2003 Ekologija

Velika mednarodna podpora nevladnih organizacij pripombam Umanotere in Dea kluba na Operativni program odstranjevanja odpadkov

Avtor:

Ljubljana, 25. september 2003, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Dea klub, državljanska akcija proti toksikom v okolju sta na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo posredovali seznam več kot 70 nevladnih organizacij in posameznikov iz 31 držav, ki so podprli njune pripombe na osnutek Operativnega programa odstranjevanja odpadkov s strategijo zniževanja količin odloženih biološko razgradljivih odpadkov, ki ga je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo objavilo julija letos. Umanotera in Dea klub sta v sodelovanju z mednarodno mrežo GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives) organizirali opozorilno akcijo, s katero sta nevladne organizacije po svetu opozorili na predlog izgradnje dveh sežigalnic komunalnih odpadkov v Sloveniji in posledično neambiciozno zastavljene cilje na področju njihovega ločenega zbiranja, recikliranja, ponovne uporabe in kompostiranja.

Leta 1996 oblikovane Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki se osredotočajo predvsem na njihovo odstranjevanje in kot najučinkovitejši način reševanja problema predlagajo sežig. Kasnejši programi in podzakonski akti temeljijo na zasnovah tega že zastarelega dokumenta. Danes poznamo boljše, cenejše in manj problematične načine ravnanja z odpadki, ki ne le varujejo zdravje ljudi in okolje, ampak prinašajo tudi druge prednosti: delovna mesta, zniževanje porabe pogostokrat neobnovljivih naravnih virov, gospodarnejše ravnanje z odpadki.

“Nevladne organizacije že leta opozarjamo na negativne vplive sežigalnic na okolje in zdravje ter njihovo nezdružljivost s strategijo večje snovne učinkovitosti. Ministrstvo ta opozorila vztrajno zavrača in najbrž takšno stališče dodatno prispeva k dejstvu, da v Sloveniji še ni bila opravljena raziskava o koncentracijah dioksinov v okolju in mleku doječih mater. Slovenija je sicer podpisala Stockholmsko konvencijo, vendar ne tudi ratificirala. Države podpisnice konvencije so se zavezale izvajati ukrepe, ki bodo zagotavljali preprečevanje nastajanja 12 nevarnih snovi, od katerih so štiri stranski produkt sežiganja odpadkov”, pravi predsednica Dea kluba, Maja Bavdaž Solce.

“Vztrajanje Ministrstva na postavitvi dveh sežigalnic pomeni neposredno zaviranje vzpostavljanja in delovanja učinkovitega sistema ločenega zbiranja in recikliranja odpadkov, ki se v Sloveniji šele razvija. Z vztrajanjem na sežigu za naslednjih 20 25 let preusmerjamo več kot polovico nastalih odpadkov v tehnologijo za uničevanje pogostokrat neobnovljivih naravnih virov”, dodaja Erika Oblak, direktorica Umanotere.

Organizaciji sta povzeli najpomembnejše pripombe in jih strnili v 9. točkah:

1) V OP naj bo vključen konkretni cilj preusmeritve 80% vseh odpadkov iz odlagališč do leta 2015. V tem obdobju naj velja moratorij na izgradnjo novih sežigalnic vseh vrst odpadkov.

2) V OP naj bodo vključeni ukrepi, cilji in roki za povečanje ločeno zbranih količin nevarnih komunalnih odpadkov.

3) Do konca leta 2004 je potrebno opraviti raziskavo o koncentracijah dioksinov v okolju in mleku doječih mater v Sloveniji.

4) OP naj vključuje oceno potencialnih družbenih vplivov na okolja, v katera bodo umeščene sežigalnice ter predlog kompenzacije za prevzem okoljskega tveganja.

5) OP naj zajema načrt vzpostavitve odprtega dialoga za problematiziranje različnih možnosti ravnanja z odpadki.

6) OP naj zajema predlog uvedbe načela odgovornosti proizvajalca v slovenski pravni red, ki ureja ravnanje z odpadki.

7) OP naj pri vrednotenju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov upošteva vse toplogredne pline in vse načine ravnanja z odpadki.

8) Če OP govori o pridobivanju energije kot posrednem učinku sežiga odpadkov, naj poda natančno oceno pridobljene in/ali privarčevane energije, v kateri upošteva celotni življenjski cikel izdelkov / embalaže.

9) OP naj podrobno oceni tudi možnosti zniževanja količin odstranjenih biološko razgradljivih odpadkov in vplivov na zniževanje emisij toplogrednih plinov preko:

· intenzivno ločeno zbiranje organskih odpadkov,

· uvajanje programov kompostiranja v gospodinjstvih,

· izgradnjo sistema lokalnih (in manjših) kompostarn,

· pripravo in izvajanje programa povečevanja vsebnosti ogljika v prsti na ogroženih območjih,

· uvajanje inovativnih (danes že dokazanih) tehnologij za predelovanje organskih odpadkov,

· oblikovanje socialno-delovnih programov (javna dela) za ekstenzivno ločeno zbiranje organskih odpadkov po sistemu od vrat do vrat,

· ustvarjanje pozitivnih pravnih, upravnih in fiskalnih spodbud za oblikovanje dodatnih možnosti aplikacije komposta,

· spodbujanje izobraževalnih in obveščevalnih programov za lokalne skupnosti in državljane.

Dodatne informacije:

Erika Oblak
Tel: 01 439 71 00
e-naslov: erika@umanotera.org

Celotne pripombe in dodatne informacije so dostopne na spletnem naslovu http://www.umanotera.org

12438

Spoštovani g. Kopač!

V prilogi vam v vednost pošiljamo seznam več kot 70 nevladnih organizacij in posameznikov iz 31 držav, ki so podprli pripombe na osnutek Operativnega programa odstranjevanja odpadkov s strategijo zniževanja količin odloženih biološko razgradljivih odpadkov, ki sta jih Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Dea klub, državljanska akcija proti toksikom v okolju poslali na vaše ministrstvo v začetku septembra.

Upamo, da bo tudi tovrstna podpora prispevala k temu, da bomo v Sloveniji gradili sistem ravnanja z odpadki, ki ne bo temeljil na njihovem sežiganju. Danes poznamo v praksi preverjene, boljše, cenejše in manj problematične načine ravnanja z odpadki, ki ne le varujejo zdravje ljudi in okolje, ampak prinašajo tudi druge prednosti: delovna mesta, zniževanje porabe pogostokrat neobnovljivih naravnih virov, gospodarnejše ravnanje z odpadki.

S spoštovanjem

Erika Oblak, direktorica
Umanotera
Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

p.p. 4440, Resljeva 20
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: 01 439 71 00
Fax: 01 439 71 05
web: www.umanotera.org

12438

http://www.no-burn.org/action/broga.html Slovenia Action Alert

Signatories as of 16 September 2003

ARGENTINA

Lic Silvana Bujan

Secretary

Bios Argentina

ecosil@speedy.com.ar
Lic Silvana Bujan

Coordinator

Red Nacional de Acción Ecologista

ecosil@speedy.com.ar
Mauricio Schmithalter

Secretary

Puelches

puelches@arnet.com.ar

AUSTRALIA

Mariann Lloyd-Smith

Coordinator

National Toxics Network Inc.

biomap@oztoxics.org

BELARUS

Marine Karavai

Chairperson

Foundation for Realization of Ideas.

m_karavai@web.de

Eugeniy Lobanov

Project Coordinator

Foundation for the Realization of Ideas

lobanow@yahoo.com

Alexey Milovanov

Press Secretary/ Council Member
Ecodefense!

lech@ecodefense.ru;
Green Alliance

Coalition of Green Regional Environmental NGOs of Belarus

fri@tut.by

BELGIUM

Fred De Baere

Belgian Platform Environment and Health

info@milieugezondheid.be
BRAZIL

Associação de Combate aos POPs (ACPO)
Associação de Consciência à Prevenção Ocupacional (ACPO)

Jeffer Castelo Branco

jeffer@acpo.org.br
BULGARIA

Milena Bokova

Executive Director

TIME Foundation

milena@time-foundation.org

CANADA

Caroline Xia

UofT Equity Gardeners

University of Toronto

cxia@prontomail.com

CZECH REPUBLIC

Jan Habart

Czech Society for Biomass

hhabart@seznam.cz

INDIA

Sasanka Sekhar Dev

Secretary

Society for Direct Initiative for Social and Health Action (DISHA)

fordisha@cal2.vsnl.net.in

Jayakumar  C.

Coordinator

Thanal

thanal@vsnl.com
Nedunchlian

Coordinator

Poovulagin Nanbargal

chezlians@yahoo.com

Kisan Mehta

Priya Salvi

Save Bombay Committee

kisansbc@vsnl.com

Jagruti Bhati

Head, Operations

Help Organization for People Environment and Society

jagruti.bhatia@hopesindia.com
INDONESIA

Yuyun Ismawati

Director

Bali Fokus

balifokus@balifokus.or.id
ITALY

Francesco Francisci

WWF Italy

Coordinator for waste issues

bastarifiuti@wwf.it

JAPAN

Junichi Sato

Toxics Campaigner

Greenpeace Japan

junichi.sato@dialb.greenpeace.org

KAZAKHSTAN

Gulzhaina Issabayeva,

Consultant

Climate Change Coordination Center of Kazakhstan

KENYA

Paul Saoke

Director of Programs

Association of Physicians and MedicalWorkers for Social Responsibility

psaoke@isde.org

KYRGYZ REPUBLIC

Nurzat Abdyrasulova

Director

NGO UNISON

Tel.: +996 312 272656

LITHUANIA
Nerijus Zableckis
Projects Leader
Environmental Information Center
aic@mail.tele2.lt

MALAYSIA

Meenakshi Raman

Honorary Secretary

Sahabat Alam Malaysia/Friends of the Earth Malaysia

meenaco@pd.jaring.my

MEXICO

Fernando Bejarano

Coordinator

Pesticide Action Network in Mexico

rapam@prodigy.net.mx
MOZAMBIQUE

Anabela Lemos

Livaningo

livaningo@hotmail.com

NETHERLANDS

Huub Scheele

Central and Eastern Europe Desk

Both ENDS

hs@bothends.org
PHILIPPINES

Helen N. Mendoza

President

Tanggol Kalikasan

hmendoza@info.com.ph

Sonia Mendoza

President

Ted Garcia

Member

Mother Earth Unlimited

mendozas@info.com.ph

Rodney Hernandez

Coordinator

Heal Toxics
healtoxics@yahoo.com
Lou Arsenio

Advocacy Officer

Caritas Manila

Lou11va@yahoo.com

Metodio A. Palaypay

Adviser

Zero Waste Recycling Movement of the Philippines Foundation, Inc.

Pastor S. Cruz

Chairperson

Montalban Environmental Protection and Development Council

Von Hernandez

Co-Coordinator

Global Alliance for Incinerator Alternatives

von.Hernandez@dialb.greenpeace.org

POLAND

Pawel Gluszyinski

Waste Prevention Association “3R”

Chairman

pawel@otzo.most.org.pl

PUERTO RICO

Juan E. Rosario

Coordinator

Alianza para el Manejo Sustentable de los Residuos (AMANESER)

amaneser@coqui.net

Marianne Mein

Administrative Official

Mision Industrial  de Puerto Rico

mipr@coqui.net

SLOVENIA

Matjaz Primozic

Pangea, drustvo za varovanje okolja Koper

Chairperson

drustvopangea@guest.arnes.si

Marvin Sulin

Chairperson

Društvo za kakovost bivanja, Nova Gorica

marvin.sulin@volja.net
Tomaz Ogrin

Chairperson

Drustvo za okolje,druzbo,naravo in zdravje Ljubljana

tomaz.ogrin@ijs.si
SOUTH AFRICA

Llewelyn Leonard

Waste Project Coordinator

groundWork

llewelyn@groundwork.org.za

Desmond D’Sa

Chairperson

Farida Khan

Administrator

South Durban Community Environmental Alliance (SDCEA)

staff1@sdcea.org.za

Sdcea@sn.apc.org

Patricia Weaver

Project Manager

Integrated Waste Management Systems

Fairest Cape Association

pweaver@yebo.co.za

Richard Worthington

Officer Bearer

Earthlife Africa Johannesburg

Tebogo Mahapa

Information Co-ordinator

Group for Environmental Monitoring (GEM)

tebogo@gem.org.za

SPAIN

Juan Carlos Palacios

Coordinator

Plataforma Contra la Incineradora de Valdemingomez

contacto@incineradorasmadridno.org

TAIWAN

Shu-Chi Chung

Chairperson

Hsinchu City Environmental Protection Association

scchung@ms7.hinet.net
tel: +886-3-530-3949, fax: +886-3-561-6937
Ching-Long Wu

Secretary

Coolloud Web

coolloud@mail2000.com.tw
Tung-Jye Wu

Secretary-General

Green Formosa Front

gff@gfff.org.tw
Ming-Kuang Chung

Secretary

Meinung Environmental Protection Alliance

guidance@mail2000.com.tw
Ming-Song Hsu

Director

Environmental Protection Alliance for Mangroves by Chungkang River Estuary

fygco@seed.net.tw
Jian-Zhi Chen

Director, Waste Policy Committee

Green Citizens Action Alliance

gcaa@seed.net.tw
George Cheng

Managing Director

Taiwan Watch Institute

twwatch@ms31.hinet.net
Ting-Ping Cheng

Secretary-General

ROC 523 Alpine Org.

ting1996@seed.net.tw
Eleven Chang

Contact Person

Beautiful Aenkeng Studio

elevench@ms13.hinet.net
THAILAND

Penchom Saetang

Coordinator

Campaign for Alternative Industry Network

cain@access.inet.co.th

UKRAINE

Olga Tsygulyova

MAMA-86-Kharkov

Mama-86@isc.kharkov.com

UNITED KINGDOM

Ralph Ryder

Coordinator

Communities Against Toxics supports the 9 point recomendations  of the

ralph@tcpublications.freeserve.co.uk

Rob Hill

Webmaster

No Incinerators For Europe

info@trainease.com

Phil Scott

Vice-Chairperson

Southeast Action Group for the Environment

sage.kent@britishlibrary.net

Elleanor Scott

Waste and Toxics Campaigner

Canterbury Friends of the Earth

canterburyfoe@lycos.co.uk
Nora Freenum

Chair and Toxics Campaigner

Dover and District Friends of the Earth

nora.spadgers@btopenworld.com
Greg Macgregor

Secretary

REACT!

reactaction@hotmail.com
USA

Jeffrey Morris, Ph.D, Economist, co-author of the report: Recycling versus Incineration: An Energy Conservation Analysis. 1992

jeff.morris@zerowaste.com

Eric Lombardi

EcoCycle

eric@ecocycle.org

Terri Swearingen

1997 Goldman Environmental Prize

Executive Director

Tri-State Environmental Council

tswearin@weir.net

Linda Langness

Co-Chairperson

Bonners Ferry Concerned Citizens

langness@coldreams.com

Erik Jansson

Executive Director

Department of the Planet Earth

planetearth@erols.com
Pamela Miller

Director

Alaska Community Action on Toxics

pkmiller@akaction.net

Oznake: