17. 8. 2008 Ekologija

Peticija za zaprtje dejavnosti predelave gum, ki ogroža prebivalce spodnjega Podravja

Okoljski strokovnjaki opozarjajo, da se ob sežiganju gum sproščajo strupeni plini. V zrak se sproščajo velike količine rakotvornih snovi. Zaradi požara je zrak na širšem območju močno onesnažen, zdravje ljudi pa ogroženo. Velik problem so dioksini, furani in težke kovine. Dioksini in furani na primer sodijo med najhujše znane strupe, ki že v izjemno majhnih količinah delujejo mutageno in kancerogeno, v Sloveniji pa jih še niti meriti nismo začeli!

Zeleni Slovenije želimo pomagati, da bodo posledice požara v opuščeni gramoznici v Lovrencu na Dravskem polju pod nadzorom in bo v nadalje zagotovljena polna varnost, ko gre za živeče na širšem območju Spodnjega Podravja. Po uradnih podatkih je požar obsegal 500 metrov širine in 150 metrov dolžine, gume pa bi naj bile naložene približno 6 metrov visoko.

V ta namen pa morajo odgovorne državne (in tudi lokalne!) službe najprej ugotoviti kdo je kriv za požig, kaznovati kršitelje v skladu z zakonom in zagotoviti ukrepe, s katerimi bodo podobni dogodki v prihodnje preprečeni. Na tem primeru bomo Zeleni Slovenije spremljali učinkovitost pristojnih služb in ugotovili v kakšni meri je Slovenija sposobna zaščititi zdravje ljudi in žive narave ter usposobljena za izvajanje osnovne naloge »zelene davčne reforme« – onesnaževalec naj plača!

Ne gre samo za požar in povzročitelja, gre za posledice nenadzorovanih izpustov v zrak in tla, ki bodo lahko imele dolgoročne posledice na zdravje ljudi. Podoben požig se je zgodil v lanskem letu na isti lokaciji, ne da bi ugotovili krivce. Zrak na tem območju je zaradi delovanja industrijskih gigantov že do sedaj precej onesnažen. Tudi podtalnica Dravskega polja, sredi katere leži občina Kidričevo, velja za alarmantno onesnaženo zaradi pesticidov in herbicidov.

Odgovorni iz policijske uprave opravljajo preiskave, v javnosti gotovo pričakujemo konkretne rezultate preiskave lanskega in letošnjega požara ter tudi učinkovito akcijo pristojnih inšpekcij.

Zeleni Slovenije najodločneje nasprotujemo nadaljnjemu obratovanju podjetja AP na tej lokaciji in predlagamo, da se po temeljito izvedeni sanaciji takoj ustavi kakršnokoli dejavnost tega podjetja na tej lokaciji, kjer je že drugič prišlo do požara.

Zahtevamo, da se čim prej omogoči ustanovitev neodvisne strokovne komisije, ki naj oceni dosedanje posege v ta prostor in določi potrebne postopke za sanacijo stanja.

Pozdravljamo jasno stališče civilne sfere in posameznikov, ki izražajo podobne zahteve.

Od ministrstva za okolje in prostor pričakujemo jasno informacijo, kakšno soglasje je bilo podjetju AP dano zvezi z dejavnostjo v tej gramoznici in kako so izvajali nadzor ter monitoring, še posebej po lanskem prvem požaru na isti lokaciji. Ali so bili res izpolnjeni vsi pogoji za izdajo dovoljenj in kdo je izvajal monitoring? Kako je bil zagotovljen učinkovit in ustrezen strokovni nadzor po lanskem požaru?

S podpisom izjavljam, da smo odločno proti nadaljnji dejavnosti na območju gramoznice v Lovrencu na Dravskem polju.

Hkrati pozivamo Ministrstvo za okolje, Zavod za zdravstveno varstvo, pristojne inšpekcije in policijo, da učinkovito opravijo svoje delo in nam čim prej poročajo o rezultatih!