17. 4. 2005 Ekologija

Odgovor na odprto pismo »Foruma proti sežigalnici«

V odprtem pismu me v imenu Foruma proti sežigalnici kot ministra za okolje in prostor pozivate, naj odgovorim, ali je sežigalnica v Kidričevem (še) aktualna ali ne? Vaše vprašanje se navezuje na mojo izjavo, ki naj bi jo pred časom dal županu občine Kidričevo in jo je župan povzel v objavljenem pogovoru v časopisu Večer, dne 1. februarja takole: »Dobil sem zagotovilo ministra Podobnika, da sežigalnice v Talumu ni v načrtih.«

Kot odgovor na vaše vprašanje navajam nekaj bistvenih dejstev. Prvo je, da je eden od ciljev operativnega programa odstranjevanja odpadkov, ki ima cilj zmanjšati količino odloženih biorazgradljivih odpadkov, tudi termična obdelava preostanka odpadkov, kjer mejne vrednosti 5 % TOC z drugimi postopki ni mogoče doseči, in tiste organske odpadke, pri katerih je taka obdelava nujna. Drugo, da v nobenem dokumentu še ni dokončno opredeljeno, koliko in kje bodo objekti za termično obdelavo odpadkov v Sloveniji, kar pomeni, da bodo o konkretnih lokacijah še potekale razprave oziroma posvetovanja. Ker je ravnanje z odpadki občutljivo in dinamično področje, bo treba operativni program skladno s spremembami in trendi v Evropi dopolniti ter posodobiti.

In tretje ter obenem najpomembnejše je zagotovilo, da bodo vsi postopki za lokacijo potekali v skladu z veljavno okoljsko zakonodajo in evropsko prakso na odprt in transparenten način, ob upoštevanju strokovnih argumentov ter mnenja javnosti.

Janez Podobnik
Minister za okolje in prosto

Oznake: