27. 11. 2014  Maribor

Vzpon desnice v času krize

  • Organizator: Zofijini ljubimci

KAPITALIZEM IN DEMOKRACIJA

Capitalism_Stencil_by_Mr_ApathyVabljeni na predavanje Tiborja Rutarja: Vzpon desnice v času krize

V četrtek, 27.11.2014, ob 18:00, v KC Pekarna (v prostorih Infopeke).

Prokapitalistične stranke (desne, sredinske in levosredinske) cvetijo, čeprav – ali pa ravno zato ker – smo v hudi krizi kapitalizma. Te stranke ne le cvetijo, marveč jih voli celo delavski razred sam. Zakaj?

Ali ne drži, kot pravijo marksisti, da so interesi delavcev v nasprotju z interesi kapitalistov in torej v nasprotju s kapitalizmom samim? Ali ne drži, da to postane še kako res vsaj v času kapitalističnih kriz, ko so kapitalisti in izkoriščevalska, krizna naravnanost kapitalizma popolnoma razgaljeni? Zdi se, da ne drži, saj delavci (celo v času krize, kot vidimo danes) ne prepoznajo tega dejstva in ne volijo levih protikapitalističnih strank, marveč se – obratno – zbirajo za prokapitalističnimi strankami vseh družbeno-kulturnih usmerjenosti, sploh desne in levosredinske.

Zakaj takšna protislovnost? Klasični marksistični odgovori na ta navidezno protislovni pojav se sklicujejo na lažno zavest (tj. vladajočo ideologijo), manipulacijo, delavsko pasivnost ali pa dejstvo celo zanikajo in za uspeh desnice obtožujejo »aristokratski del« delavskega razreda, za katerega pravijo, da v resnici sploh ni »pravi« delavski razred. Na predavanju bomo pokazali, da so ti klasični marksistični odgovori ali prekratki ali popolnoma zmotni. Obenem bomo pokazali, da za uspehom desnih in levosredinskih prokapitalističnih strank stojijo dejanski kratkoročni materialni interesi delavcev in njihovo racionalno vedenje.

Cikel predavanj Kapitalizem in demokracija se izvaja v okviru projekta Ubrane skupnosti – Krepitev samoorganiziranih četrtnih skupnosti za neposredno demokracijo in soodločanje o razvoju skupnosti Društva za podporo radiu MARŠ, ki ga financira Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem.

logoti4