5. 3. 2015  Maribor

Vprašanje ženske emancipacije kot univerzalno družbeno vprašanje

  • Organizator: Pekarna - magdalenske mreže, Zofijini ljubimci

Prihajajoči mednarodni dan delovnih žena s katerim obeležujemo boj žensk za ekonomske, socialne in politične pravice, bomo v četrtek, 5. 3. 2015, ob 18h v prostorih Infopeke (Ob železnici 8) obeležili s predavanjem dr. Primoža Krašovca z naslovom Vprašanje ženske emancipacije kot univerzalno družbeno vprašanje.

Feminizem se, kakor tudi druga emancipacijska gibanja in ideje, poskuša ideološko prikazati kot že preseženega oziroma v današnji družbi nepotrebnega. Vendar je feminizem ravno v kapitalizmu, ki je eden izmed glavnih vzrokov za neenakopravost žensk, še kako potreben. Vendar ne liberalni feminizem, ki pot do enakopravnosti spolov vidi v odstranitvi pravnih ovir in diskriminatornih politik ter v enakopravnem državljanstvu žensk znotraj liberalnih kapitalističnih demokracij. Pravna enakost namreč ne samo, da dopušča, ampak tudi generira in reproducira dejanske družbene neenakosti, saj skriva dejanske neenakosti, ki pa niso samo obrobne ali ekscesne.

Dr. Primož Krašovec je doktor sociologije, sodelavec Inštituta za delavske študije, Pedagoškega inštituta in Oddelka za sociologijo FF UL.

ženski
Predavanje organizira Pekarna Magdalenske mreže v sodelovanju z Zofijinimi ljubimci.