3. 12. 2014  Maribor

Teorije države in politične strategije dolgega 20. stoletja

  • Organizator: Zofijini ljubimci

Capitalism_Stencil_by_Mr_ApathyVabljeni na predavanje Dragana Nikčeviča:

Teorije države in politične strategije dolgega 20.stoletja

V sredo, 03.12.2014, ob 18:00, v KC Pekarna (1. nadstropje).

Teorije države predstavljajo tisti segment intelektualnega itinerarja dolgega 20.stoletja, v katerem sta se teoretska analiza in politična strategija kar najbolj neposredno zvezali in vplivali druga na drugo.

Tako kot so se razlikovale politične strategije klasičnih socialnih demokratov in komunistov, tako so se razlikovala tudi njihova teoretska izhodišča o tem, kako misliti razmerje med kapitalom in institucijo države. Čeprav lahko zaradi tega raznim teorijam države hitro očitamo politično tendencioznost in nereflektiranost, pa je to samo po sebi preveč enostaven korak.

Že mladi Marx je v svoji kritiki Heglove filozofije pravice potegnil ločnico med vulgarno in dogmatsko kritiko, ki preprosto napade predmet obravnave, ter resnično filozofsko kritiko, ki ne dokazuje zgolj njegovih kontradikcij, temveč se jih tudi potrudi razumeti, razložiti njihov izvor in razmisliti o njihovih posledicah.

V duhu te ločnice se bomo potrudili razumeti medsebojni preplet teorij države in političnih strategij. Gre namreč za triangulacijo: politične razmere nam lahko veliko povejo o teorijah svojega dne in, obratno, vsakokratna teoretska razmišljanja nam lahko veliko povedo o dolgem 20. stoletju samem.

Cikel predavanj Kapitalizem in demokracija se izvaja v okviru projekta Ubrane skupnosti – Krepitev samoorganiziranih četrtnih skupnosti za neposredno demokracijo in soodločanje o razvoju skupnosti Društva za podporo radiu MARŠ, ki ga financira Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem.

logoti4