23. 4. 2015  Maribor

Socialistična alternativa

  • Organizator: Zofijini ljubimci

KAPITALIZEM IN DEMOKRACIJA

Capitalism_Stencil_by_Mr_ApathyVabljeni na predavanje Primoža Krašovca:

Socialistična alternativa

V četrtek, 23.04.2015, ob 18:00, v KC Pekarna (predavalnica v 1.nad.).

Konec leta 2014 je pri založbi Sophia izšla knjiga Michaela Lebowitza SOCIALISTIČNA ALTERNATIVA, ki predstavlja koncizno teoretsko in praktično analizo sodobnih družbenih razmer in iskanja poti iz sedanje krize. Osnova knjige je kritična zgodovinska in ekonomska analiza državnih sistemov (kapitalističnih in socialističnih), ki naj bi stremeli k >dobri družbi<, ki naj bi omogočala polni razvoj človekovih potencialov, to analizo pa avtor opira na svoje aktualiziranje in ovrednotenje Marxovih tez zlasti iz Kapitala. Po Lebowitzu temeljijo osnovni pogoji za dobro družbo – v 21. stoletju – na treh ključnih točkah: družbeni lastnini produkcijskih sredstev, delavskem soupravljanju ter zadovoljevanju skupnih potreb in ciljev.  Avtor posebej razčlenjuje prehode v socializem z vidika izkoriščanja delavcev, odgovornost do okolja in planeta, poudarja realno zmožnost samopreobrazbe in preobrazbe družbenega ravnanja, analitično izpodbija teze o t. i. nepraktičnosti in nedelovanju socialističnih alternativ.
V predavanju bo Primož Krašovec povzel osnovne zamisli Lebowizeve Socialistični alternative, dodal pa jim bo še nekaj razmišljanj tako o teoriji  države kot o stranki kot politični formi boja za socialistično alternativo. V tem delu predavanja bo poudarek na vprašanjih potencialov in omejitev boja znotraj države ter na napetosti med individualnostjo in kolektivizmom, ki ga nujno vsebuje vsako skupinsko politično delovanje, a je še posebej akutno v primeru strankarske politike. Tretji in zadnji del predavanja bo posvečen kritiki koncepta socializma kot organskega sistema, ki naj bi nadomestil organski sistem kapitalizma. V nasprotju z Lebowitzem bo Primož trdil, da je organska sistemskost zgodovinska posebnost kapitalizma – le v kapitalizmu se družba kaže kot zaključen, logično urejen in od posameznika ostro ločen “sistem” – in ne splošna značilnost vsake, tudi potencialne prihodnje socialistične družbene ureditve, ter da mora biti predmet ne politične inspiracije, temveč kritike.

Primož Krašovec (1979) je asistent na Oddelku za sociologijo FF v Ljubljani, kjer predava Teorije ideologije.

Cikel predavanj Kapitalizem in demokracija se izvaja v okviru projekta Ubrane skupnosti – Krepitev samoorganiziranih četrtnih skupnosti za neposredno demokracijo in soodločanje o razvoju skupnosti Društva za podporo radiu MARŠ, ki ga financira Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem.

logoti4